Coco (4) hjelper ekspertene med å snuse opp nye arter

Naturvernerne vil verne mer skog, og frykter skog med sjeldne og utrydningstruede arter vil bli offer for hogst. I kampen får de god hjelp fra en egen trøffelhund.

Trude Myhre med trøffelhund

Hunden Coco (4) har funnet trøffelen grynløpekule i skogen Geitklauvmyra i Grane, og gitt den til sin eier Trude Myhre.

Foto: Ingrid Oftedal

I vår så miljøsida med skrekk og gru på at det ble gjennomført hogst av 400 år gamle trær i Nordskogen i Rana og Bjerkadalen i Hemnes.

Trude Myhre

– Artsdatabanken anslår at det fremdeles finnes 16.000 uoppdagede arter i Norge, sier sier Trude Myhre i WWF. Det skal derfor være gode muligheter for spennende funn.

Foto: WWF-Norge

Skogene på Helgeland hadde blitt betraktet som verneverdig, men ikke nok til at de hadde fått et fullt vern.

Denne uka er et 40-talls biologer, forskere og andre fagfolk ute for å gjøre det de kan for å unngå at det skjer igjen.

Skogsbiolog Trude Myhre i WWF mener mange skogområder har fått for lav verdivurdering, fordi biologene som har vært ute og kartlagt har hatt dårlig tid.

– Derfor er vi nå ute for å supplere de kartleggingene som er gjort. Målsettingen er å vise at mange områder er viktigere enn antatt, og dermed gjøre det enda tydeligere at de må vernes som naturreservat.

Trude Starholm, Helene Lind Jensen og Steinn Andersen på jakt etter øyenstikkere langs vannkanten

Trude Starholm, Helene Lind Jensen på jakt etter øyenstikkere langs vannkanten. Steinn Andersen jakter på edderkopper. Kartleggingen arrangeres av SABIMA.

Foto: Ingrid Ofteda

– Lite har skjedd

SABIMA har organisert artsjakten i to år allerede, og i flere fylker. Myhre i WWF bemerker at de har hatt et særlig fokus på Nordland, fordi det her finnes mye unik skog.

Det er generelt et behov for å øke kunnskapsgrunnlaget over hele landet, men spesielt i Nordland, fordi det her er så store naturverdier som står på spill. Vi snakker om områder med et vanvittig naturmangfold fordi grunnen er så kalkrik og skogen så fuktig.

12 skogområder

Letingen etter sjeldne naturtyper og andre verdier som kan øke sjansene for vern, har de siste dagene vært fokusert rundt Grane og Hattfjelldal kommuner.

Mer nøyaktig 12 konkrete skogområder (se faktaboks) som ifølge Myhre ble anbefalt vernet av Miljødirektoratet allerede i 2009.

– På syv år har lite blitt gjort fra regjeringens side. Et av områdene Storvassåsen er frigitt til hogst og vi er redde flere kan lide samme skjebne om vi ikke sørger for mer kunnskap om de sjeldne artene som finnes her.

Vi har ekstremt lite gammel naturskog igjen i Norge. Bare 2,4 prosent er eldre enn 160 år. All denne skogen må vernes, om målsettingen med 10 prosent skogvern skal oppfylles.

Trude Myhre / WWF

Trøffelhund

Med seg har Myhre en egen trøffelhund, som allerede har snust seg fram til noe som ingen av dem har sett før.

Hunden Coco (4) finner underjordiske sopper som mennesker ikke klarer å finne selv

Coco (4) finner underjordiske sopper som mennesker ikke klarer å finne selv.

Foto: Ingrid Oftedal

Skulle det vise seg å være en ny art, er det ikke første gang det skjer i området hvor de nå befinner seg i.

Hun har gjort flere interessante funn allerede. Coco kan finne sopper som er veldig vanskelig for oss andre å finne, siden de er skjult under bakken.

– Er det vanlig å ta med seg trøffelhund på artsjakt?

– Hunder som er trent til å finne trøfler er det nok ikke så mange av her til lands. Jeg vet bare om en til som er skikkelig god, som eies av trøffeleksperten Anne Molia.

– Arbeider systematisk

Lars Andreas Lunde

– Gjennom avtaler med støttepartiene Venstre og KrF har regjeringen økt budsjettene til skogvern, som i år er på rekordhøye 392 millioner kroner. Dette viser at vi har høye ambisjoner for skogvernet, sier statssekretær Lars Andreas Lunde.

Foto: Erlend Kjernli / NRK

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet forteller at skogvern er et prioritert arbeidsområde i miljøpolitikken, og at det arbeides systematisk med skogvern på statens arealer.

– Nylig ba vi Miljødirektoratet følge opp Stortingets nye vedtak om gjennomgang av Statskogs arealer med sikte på skogvern. Dette vil blant annet omfatte nye kartlegginger for å identifisere aktuelle skogvernområder.

– Er det aktuelt å se nærmere på de 12 områdene i Nordland spesielt?

– Ja, mange av disse områdene har svært viktige og til dels unike verneverdier. Samtidig er det i denne saken interesser knyttet bl.a. til skogbruk. Regjeringen vil derfor foreta en grundig og helhetlig vurdering før det fattes vedtak om verneomfang.