Venstre i Nordland vil skyte oter – men får nei fra Venstre i regjering

Venstre-topp Arne Ivar Mikalsen i Nordland vil skyte alle otere og havørn som truer ærfugl i Vega verdensarvområde, men får nei fra sin egen minister i regjeringen.

Ærfugl ved Lånan i Vega

Denne ærfuglen skal være drept av oter og ble fotografert ved Lånan i Vega på søndag

Foto: 03030-tipser

Bilder av oterens herjinger blant ærfuglene i Vegaøyan verdensarvområde på Helgelandskysten har satt sinnene i kok hos fuglens forkjempere.

Senterpartiet har tatt til orde for fri jakt på oteren i området. Nå ber fylkespolitikerne i Nordland regjeringen om tillatelse til å skyte mer oter og havørn som tar ærfugl.

Oter på Løvøya

FREDET SIDEN 1982: Vegaøyan verdensarvområde søkte i mars om felling av inntil fem otere for å sikre ærfuglbestanden i verdensarvområdet.

Foto: STIAN HOLMEN

– Det er ikke slik at alle otere og havørner utgjør et problem. Men de enkeltindividene som beviselig forvolder vesentlig skade, må man kunne ta ut, sier Arne Ivar Mikalsen (V).

Sammen med Arbeiderpartiet, Rødt og Senterpartiet på fylkestinget i Nordland tar Venstre til orde for at det må innføres en fast ordning for nedskyting.

Arne-Ivar Mikalsen (V)

Arne Ivar Mikalsen (V) vil ha ei fast ordning der man skyter oter som truer ærfugl, men Ola Elvestuen (V) sier nei.

Foto: Ole-Christian Olsen

Ifølge ordningen må det gis tillatelse til å skyte alle predatorer, inkludert oter og havørn, som truer ærfuglbestanden i de tradisjonelle egg- og dunværene.

Mikalsen innrømmer at det er en kinkig problemstilling å plukke ut rett individ.

– Men det jobber man med å få til. Det pågår også forsøk med kongeørn i Troms og på Fosen.

Drepte 170 av 200 individer

Ærfugl drept av oter i Vegaøyan verdensarvområde

I fjor ble 170 av de om lag 200 hekkende ærfuglene i Muddværet drept av oter. Fylkesmannen ga tillatelse til å skyte ti otere, de fleste ble skutt i Muddværet.

Foto: Erna Synnøve Nilsen

Det er antatt at det hekker rundt 2700-3500 par ærfugl hekker innenfor verdensarvområdet. De fleste av dem hekker i ærfuglvær som er tilrettelagt av mennesker.

Fisk står som regel øverst på menyen til oteren. Men de senere år har oteren gått løs på hekkende ærfugl.

Ett av stedene som ble spesielt utsatt for oter i fjor var Muddværet. Ærfuglvokterne der anslår selv at 170 av de 200 hekkende ærfuglene ble drept av oter i fjor.

Miljøministeren sier nei

Men klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) vil ikke være med på å skyte mer oter og havørn, selv om hans egen fylkestopp i Nordland ønsker det.

Ola Elvestuen

Miljøvernminister Ola Elvestuen (V) vil ikke ha fri jakt på oter og havørn.

Foto: Elise Angell / NRK

– Nei. Skal det skytes oter, vil det være snakk om skadefelling ut fra konkrete søknader. I fjor ble det gitt tillatelse for å skyte ti otere.

I år er det foreløpig søkt om å felle fem. Det er Fylkesmannen i Nordland og verdensarvstyret som behandler søknadene.

Skadefelling på havørn har det ikke vært gitt, ifølge Elvestuen.

Han er opptatt av at Norge må bevare ærfuglbestanden, og samtidig ta vare på oter og havørn.

– Her må vi ha en forvaltning som ivaretar alle tre.

Ea vokter over neste generasjon

Ærfuglen er svært sårbar for byttedyr når den ligger og ruger på eggene, og de små ungene har en farefull tid før de vokser opp. Oter og havørn er noen av dens naturlige fiender.

Foto: Knut Ø. Steinsheim

– Galt å sette artene opp mot hverandre

Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening mener det blir galt å sette sårbare arter opp mot hverandre. Ærfuglbestanden er i tilbakegang over store områder, og det er ikke naturlige arter som havørn og oter som truer bestandene.

– Man kan ikke skyte alt med skarpe klør. Det er allerede i dag fullt mulig å ta ut problemindivider.

Tidligere var dunsanking i verdensarvområdet en næringsvei. I dag er ærfugldriften basert på nostalgi og kultur, ifølge Eggen.

– Denne kulturen har ikke livets rett dersom den ikke kan eksistere i pakt med økosystem som har eksistert i tusenvis av år.