Hopp til innhold

Venstre-politiker kritisk til storflyplass i Lofoten: – Miljømessig absurd

Store fly med turister kan snart bli en realitet i Lofoten. – Miljømessig absurd, svarer miljøbevegelsen.

luft_ambu2. Lufttransport sitt fly.

Torsdag fortalte Avinor at de ønsker en ny storflyplass på Leknes i Lofoten.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Torsdag fortalte Avinor at de ønsker en ny storflyplass på Leknes i Lofoten. Flere lokalpolitikere har allerede gitt prosjektet sine velsignelser, men ikke alle er fornøyd.

– Det er vanskelig for meg å se at dette er veien inn i fremtiden. Å bygge en stor ny flyplass i Lofoten virker miljømessig helt absurd, sier leder i Vestvågøy Venstre, Rolf Zimmermann.

Han er en av dem som har betenkeligheter rundt det som for mange har vært en gladnyhet. Med et passasjergrunnlag på over 300.000, frykter han konsekvensene av økt turisme og inngrep i naturen ved å bygge selve flyplassen.

– Jeg kjøper ikke helt at dette skal gi både bedre og billigere fly til og fra Lofoten. I dag er det avgiftene som gjør flyreiser dyrere. Da er det bedre om de bruker pengene på å redusere avgiftene på kortbaneflyplassene, mener han.

Tidligere er Leknes trukket frem som det eneste stedet hvor man kan legge en storflyplass i Lofoten.

Mener vi går i feil retning

Zimmermann mener det er en dårlig idé å legge sårbar natur under asfalt. I alle fall dersom motivasjonen er å redusere avtrykket på naturen.

Rolf Zimmermann

Leder i Vestvågøy Venstre, Rolf Zimmermann er kritisk til planene om ny storflyplass i Lofoten.

Foto: Venstre

– Ved å bestemme oss for å ha en stor flyplass, mener jeg vi bestemmer oss for å innrette oss mot en fremtid hvor vi er avhengige av fossilt brensel for å komme oss til Lofoten. Det er vanskelig å akseptere i alt fokuset på å finne fremtidige og miljøvennlige løsninger.

Zimmermann mener planene er å gå baklengs inn i fremtiden.

– Å legge landbruksland under asfalt og skal har jetfly inn i turistparadiset Lofoten. Det er vanskelig å forstå at det er veien inn i fremtiden.

Avinor har beregnet passasjergrunnlaget til rundt 330.000. Ifølge Avinor vil det bli grunnlag for tre daglige frekvenser med stort jetfly til Oslo og to-tre om vinteren.

– Det skjulte premisset er at det legges opp til at vi skal ha en dramatisk økning i turisme, og det skal på en måte være med på å finansiere en ny flyplass.

– Uforenlig med klimamålene.

Leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, er langt på veg enig i kritikken fra Zimmermann. De mener det er feil prioritering å bruke så mye penger på en ny flyplass som vil øke flytrafikken.

– Vi ser allerede nå at Lofoten sliter på sommeren. Ved å godta en slik utbygging, vil man legge til rette for at flere skal komme. Dette er en flyplass som bygges for store, forurensende jetfly, sier hun.

Hun mener man heller burde så på hvordan man skal håndtere mengden turister som er i Lofoten i dag, fremfor å legge til rette for en voldsom økning.

– Vi skulle ønske at næringslivet i Lofoten kunne se på hvordan man kan være med på å bygge opp en infrastruktur som er fremtidsrettet og forenlig med klima- og miljømålene.

Mener storflyplass er viktig for utvikling i Lofoten

At en ny flyplass vil kreve areal er ikke ordfører Remi Solberg (Ap) uenig i. Han mener det likevel er viktig å veie det opp mot betydningen for Lofoten og utvikling av samfunnet.

– Det vil kunne gi kjempemuligheter for Lofoten. Det vil gi et bedre flytilbud for oss lofotinger og for næringslivet, noe som er ei forutsetning for å drive virksomhet her.

Remi Solberg

Ordfører Remi Solberg (Ap) mener derimot at en ny flyplass vil gi store muligheter for både fastboende og næringslivet.

Foto: Ole Marius Rørstad

Solberg tror det vil være en viktig vekstmotor i forhold til å fortsette å ha et oppegående næringsliv i regionen.

– Vi sliter i hele fylket med å holde på ungdommen. Å ha en flyplass som gir en reisetid til Oslo på én og en halv time vi gjøre oss mer attraktive, mener han.

– Økende turisme er ei villet utvikling

Turismen er attraktiv for Lofoten. Det er også en villet utvikling, skal vi tro Solberg.

– Økningen i turisme vil komme med eller uten flyplass. Vi har hatt en økning de siste årene. Det har også vært villet utvikling. Men vi har nødt til å gjøre tiltak og legge til rette på en bedre måte, sier han.

Flere mener man har nådd en smertegrense.

Solberg var nylig i et møte med næringsministeren for å snakke om overturisme. Han mener det snarere er voksesmerter som er ei utfordring i Lofoten.

– Gjennom et besøksbidrag fra gjestene kan vi få turistene til å være med på å finansiere slitasjen på naturen og lokalsamfunnet, svarer Solberg.

Han peker på at det i store deler av året er svært romslig i Lofoten.

– Belegget på hoteller og anlegg er ikke høyere enn 57 prosent. Noen uker på sommeren har vi ei utfordring, men det vil vi kunne løse gjennom bedre tilrettelegging.