Hopp til innhold

Dette er det eneste stedet i Lofoten Avinor mener det kan ligge en storflyplass

I vinter har Avinor målt vind og vær i Lofoten for å finne ut hvor det egner seg best å legge en ny storflyplass. – Leknes er klart det beste alternativet, mener Avinor.

luft_ambu2. Lufttransport sitt fly.

LEKNES: I dag legger Avinor frem resultatet av værmålinger som skal gi svar på hvor det eventuelt kan jobbes videre med planene om en ny flyplass i Lofoten. Leknes er et av alternativene.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

En ny storflyplass i Lofoten og Vesterålen kan koste opptil 20 milliarder kroner. På et møte på Sortland med politikerne i Lofoten i dag la Avinor fram resultatet av værmålinger som er gjort ved de fire alternative stedene for ny storflyplass i Lofoten.

De fire alternativene som har vært utredet er Leknes, Gimsøy, Laukvik og Malnes.

– Av de alternativene vi har analysert i Lofoten er det Leknes som er det eneste alternativet som vi vil anbefale og analysere videre. Leknes har en værmessig regularitet som er god nok til at den kan anbefales som ny storflyplass, sier prosjektansvarlig Jon Sjølander i Avinor.

Jon Sjølander, Konserndirektør strategi Avinor

Prosjektansvarlig Jon Sjølander i Avinor.

Foto: Avinor

Dermed er Leknes med videre sammen med det andre alternativet som er Stokmarknes. Det tredje alternativet er å beholde flyplasstrukturen som i dag. Det siste betyr at Evenes fortsatt være nærmeste storflyplass for Lofoten og Vesterålen.

En eventuell ny flyplass på Leknes vil ha en rullebane som kan ta imot 180 seters fly.

– En ny flyplass kan enten ligge på samme sted som dagens. Alternativt kan den legges ved siden av den gamle for å hindre flystøy, sier Sjølander videre.

Ut på høring

Sjølander legger ikke skjul på at prosessen har vært omfattende. 20. oktober skal det være et nytt flyplassmøte hvor Avinor skal legge fram sin anbefaling.

Deretter skal det endelige forslaget ut på høring

– Nå har vi tre alternativer. Det ene er en storflyplass på Stokmarknes. Det andre er en storflyplass på Leknes. Det tredje er å ikke endre flyplasstrukturen, men kun satse på vei. Disse alternativene vil nå bli vurdert sammen med eksterne eksperter fram mot anbefalingen i slutten av oktober, sier Sjølander til NRK.

Deretter skal anbefalingen ut på høring, med høringsfrist 10. januar.

– Deretter skal prosjektet legges fram for anbefaling i prosessen rundt Nasjonal transportplan, sier Sjølander.

Svolvær legges ned

Svolvær lufthavn

Svolvær lufthavn kan bli nedlagt dersom det blir ny stprflyplass på Leknes.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Med en storflyplass på Leknes vil Svolvær lufthavn legges ned. Det er ikke musikk i ørene for Vågan-ordfører Eivind Holst.

– Vi hadde to alternativer i Vågan kommune, både Laukvik og Gimsøy.

Likevel tar han avgjørelsen som kom i dag med fatning. Årsaken er at en ny storflyplass på Vestvågøy kan bli positivt også for innbyggerne som bor lenger øst i Lofoten.

– Man legger fram muligheten for på korte inn veien 34 minutter til Lekens. Skjer det får vi like lang reisevei som vi ville fått med en flyplass på Gimsøy.

Ordfører Eivind Holst

Vågan-ordfører Eivind Holst.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Holst tror en slik innkorting vil kunne utløse andre positive samfunnseffekter i Lofoten.

Holst vil likevel ikke kjempe for en storflyplass på Leknes.

– Nei, jeg vil ikke dra det så langt. Vi må få lov å fordøye resultatet og diskutere det politisk i Vågan før vi kommer til en konklusjon. Et av alternativene er jo å ha det slik som i dag. I dag har vi kort vei til flyplassen. Men det er kun småfly. Samtidig er man i ferd med å korte inn veiene til Evenes. Det blir en avveining som må gjøres.

Fornøyd ordfører

Ordfører Remi Solberg i Vestvågøy er selvsagt fornøyd med avgjørelsen som kom i dag.

Remi Solberg

Vestvågøy-ordfører Remi Solberg.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Nå starter jobben med å få flyplassprosjektet inn i Nasjonal transportplan.

– Jobben med ny transportplan starter allerede til neste år, så det haster, sier Solberg.

– En ny storflyplass vil få stor betydning for innbyggerne og utviklingen av næringslivet i hele regionen. Flyforbindelse er vår kollektivtransport. Det er vårt tog for å si det på en annen måte.