Vemodig slutt for Ruukki

I dag stoppes produksjonen ved Ruukki i Mo i Rana. – Vemodig, men ingen vei tilbake, sier produksjonssjefen.

Ruukki, Mo industripark

LANGE TRADISJONER BRYTES: I 55 år har det vært produsert og valset stål i Mo i Rana. Nå er det slutt.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

I dag er det slutt for stålproduksjonen ved Ruukki i Mo i Rana, og 110 ansatte mister jobbene sine:

– Vi har produsert og valset stål som den eneste bedriften i Norge i 55 år, så det blir en vemodig dag, sier produksjonssjefen. Ketil Hauknes.

Lange tradisjoner tar slutt

Det er lange tradisjoner i Mo i Rana som brytes når produksjonen nå stanser. Derfor blir det ei markering i dag med gravøl for de 110 ansatte som er igjen på Ruuki profiler.
For ett år siden ble arbeidsstokken redusert fra 274 til 110, og det innført bare dagskift. Hauknes synes det er synd at de ikke fikk lov å prøve seg litt til:

– Det som jeg beklager er at vi ikke fikk lov til å kjøre inn den organisasjonen og prøve om det var mulig å få til lønnsomhet, sier Hauknes til NRK.

Ruukki profiler

VEMODIG SLUTT VED RUUKKI: Fra i dag skal det ikke lenger valses stål i Mo i Rana. Det skal markeres med gravøl for de 110 siste ansatte ved industribedriften.

Foto: NRK

Svikt i skipsbygging

De finske eierne mener det ikke er mulig å få til lønnsom drift, og derfor stopper de i dag produksjonen av skipsprofiler og vindmølleflenser. I 2009 leverte Ruukki, som holder til i Mo industripark et katastrofalt dårlig resultat.

Og med nesten total svikt i all skipsbygging i Europa vil ikke de finske eierne fortsette driften på Mo. De kaller stansen i dag for midlertidig, men Hauknes sier de forholder seg til at det er slutt. Og han tror mange vil savne dem:

– Ja, det er klart at det blir et tomrom etter oss. Vi er den siste bedriften som driver med denne type industri, eller valsing, i Norden.

Beskjeden kom i romjula

Den første beskjeden om nedleggelse kom i romjula. I et styremøte i februar ble det bestemt at senest den 15. mai er det slutt i et anlegg som før sommeren 2009 sysselsatte 270 personer.

I Mo Industripark var det ved årsskiftet cirka 2.200 ansatte. Nå er det fare for at det blir under 2000 i løpet av året. For drøyt 20 år siden var det en stor bedrift som dominerte, Norsk Jernverk. Nå er her mange bedrifter i industriparken, og i dag må altså en av dem gi tapt for et sviktende marked i Europa:

– Fram til månedsskiftet mai-juni skal de siste leveransene fra Ruukki i Mo i Rana klargjøres for å sendes ut på markedet. Men produksjonen den stanser i dag, sier produksjonssjef Ketil Hauknes.