Vegvesenet vraket Leknes - vil beholde samband til Moskenes

Statens vegvesen anbefaler at ferga mellom Bodø og Vest-Lofoten skal gå til Moskenes også i framtiden.

Gassferga Værøy på vei inn Bodø havn

I forbindelse med arbeidet med framtidas transportløsninger for Lofoten, ba Samferdselsdepartementet om at en flytting til Leknes ble utredet.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

I forbindelse med arbeidet med framtidas transportløsninger for Lofoten, ba Samferdselsdepartementet om at en flytting til Leknes ble utredet.

Men Statens vegvesen har konkludert med at samband til Moskenes er det beste for Lofoten.

Begrunnelsen er at en flytting av fergeleiet til Leknes ikke vil gi noen fordeler når det gjelder tidsbesparelse eller frekvens. 94 prosent av godstransporten til og fra Lofoten foregår østover i dag.

Tendensen kan forventes å forsterkes ytterligere når reisetida mellom Lofoten og Narvik kuttes som følge av utbyggingen av Hålogalandsbrua og Hålogalandsvegen på E10.

– Når vi utreder framtidas vegsystem er det viktig med en grundig vurdering av fergesambandet. Vi har gått inn i dette arbeidet med et åpent sinn, men konklusjonen er at vi ikke har funnet noen gode argumenter for å flytte fergeleiet fra Moskenes til Leknes. For reiselivsnæringa og for Værøy og Røst vil en flytting slå negativt ut, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Vegvesenet har heller ikke funnet holdepunkter for at en flytting til Leknes vil gi mer effektiv godstransport eller overgang fra vei til sjø.

Lofast dominerer godstrafikken

Vi har gjort en grundig og samlet vurdering hvor vi har sett på trafikktall både for person- og godstrafikk. I tillegg har vi hatt dialog med brukere og de berørte kommunene. Dette er et viktig samband som har betydning for folk i Vest-Lofoten, men det fraktes lite gods. Godset fraktes via Lofast, konstaterer Naimak.

Derfor har Statens vegvesen kommet fram til at effekten av å flytte fergeleiet lenger østover vil bli liten.

Samtidig taper man effekten reiselivet ønsker i tillegg til konsekvensene for Værøy og Røst. Det koster også penger å flytte et fergeleie, sier Naimak.