Varsler tilsyn med Storjord skole

Fylkesmannen varsler tilsyn med Storjord oppvekstsenter i Tysfjord. Bakgrunnen er at undervisningssituasjonen ved skolen har vært varierende i høst. – Vi må undersøke om opplæringen elevene får samsvarer med kravene i opplæringsloven, sier Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør ved Fylkesmannen i Nordland.