Normal

- Dette må stoppes

Varaordføreren går mot sitt eget bystyre og refser måten saken om bygging i Saltstraumen ble behandlet på.

Saltstraumen Sjøhus planer for Knaplundsbukta

80 SJØHUS: Saltstraumen Sjøhus sine planer for Knaplundsbukta som Bodø kommune har sagt ja til.

Foto: Grafikk: Ring Eiendomsmegling

Varaordfører Kirsten Hasvoll (SV) Bodø kommune

REFSER BYSTYREREPRESENTANTENE: Varaordfører Kirsten Hasvoll (SV)

Foto: Monica Helland / NRK

- Det er vesentlige momenter som ikke kom fram, viktige opplysninger kom for seint og det er forskjellsbehandling mellom ulike utbyggingsprosjekter, mener Kirsten Hasvoll, varaordfører fra SV.

Les: - Møter seg selv i døra

- Gjort alt for dårlig jobb

I slutten av april stemte flertallet i bystyret ja til å bygge 80 sjøhus i Knaplundsbukta i Saltstraumen.

Varaordføreren fra SV og to andre bystyremedlemmer fra Senterpartiet og Rødt refser Bodø kommune, bystyret og fylkesmannen for jobben som ble gjort, før de omstridte sjøhusene i Saltstraumen ble vedtatt utbygd i april i år.

Nå sender SV-toppen inn en klage som hun mener er bevis på flertallet i bystyret ikke gjorde jobben sin, da de godkjente reguleringsplanen for sjøhusene. Og kritikken er massiv:

  • Plan- og bygningslovens forutsetning er ikke fulgt
  • Fylkesmannen har ikke fulgt med i timen og kommet alt for sent på banen
  • Kommunen har droppet sentrale rikspolitisk retningslinjer om å ikke bygge ut i strandsonen.

- Må omgjøres

Varaordfører Hasvoll mener kommunens vedtak må omgjøres.

- Det må legges ned bygge og deleforbud fram til vi har laget en samlet arealplan for Bodø fordi det er så viktig å se området i en helhet.

Kommunen jobber for tiden med en slik plan, men det ble gitt tillatelse til utbygging i Saltstraumen etter den gamle reguleringsplanen, som godkjente utbygging. Denne planen har heller ikke Fylkesmannens miljøvernavdeling hatt innvendinger imot. Fylkesmiljøvernsjef Roar Høgset har tidligere sagt til NRK at skulle planen derimot blitt godkjent i dag, er det mer tvilsomt om det ville bitt gitt tillatelse til å bygge 80 sjøhus.

- Flertallet i bystyret har begynt å gi tillatelser til enkeltting, men samtidig sier de at andre byggherrer må vente til planen er ferdig. Det kan ikke fortsette, slik kan man ikke behandle saker i samme område, sier Hassvoll.

Les også:

Varsler lovlighetskontroll og anke

Anke kan gi mer bygging

Varsler rettslige skritt

Ap sikrer utbygging

Anker utbyggingsvedtaket

Saltstraumen flyfoto, Knaplundsbukta
Foto: Bodø kommune