Utsetter valget av nytt styre

Valget av nytt styre ved Universitetssykehuset Nord-Norge og andre styrer i Helse Nord, ble i går utsatt av Helse Nord-direktør Lars Vorland. Troms Fylkeskommune og KS Troms ønsket bedre tid til å foreslå styrekandidater. Saken skulle egentlig behandles under dagens styremøte i Helse Nord, men kommer i stedet opp i et ekstraordinært styremøte 15. Mars.