Forsvarsministeren utsetter flytting av Luftforsvaret

Regjeringen vil utsette flyttingen av Luftforsvarets ledelse fra Rygge til Reitan og vil beholde F-16 i Bodø ut flyenes levetid. – Dette lukter omkamp lang vei, mener stortingsrepresentant fra Nordland.

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide på besøk i gardeleiren i Oslo

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mener det er viktig å holde ledelsen for Luftforsvaret samlet. Her er hun på besøk i gardeleiren i Oslo.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Regjeringen har gjennomgått vedtakene i langtidsplanen for Forsvaret med spesiell vekt på sentrale deler av Luftforsvarets omstilling.

På bakgrunn av denne gjennomgangen ønsker regjeringen å justere tidslinjene for to vedtak.

Flyttingen av Luftforsvarets ledelse fra Rygge til Reitan utsettes og Bodø videreføres som operasjonsbase for F-16 Quick Reaction Alert (QRA) så lenge F-16 skal ha denne rollen.

– Krevende omstilling

NRK erfarte i februar at forsvarssjefen hadde bedt forsvarsministeren om å beholde F-16 i Bodø ut flyenes levetid. Kilder på Stortinget og i Forsvaret sier til NRK at forslaget kan stride imot Stortingets flyttevedtak, men kan være nødvending for å opprettholde Norges forsvarsevne i lufta.

– Luftforsvaret står midt i en stor og krevende omstilling. Vi får nye kampfly og legger om basestrukturen. Det er viktig for regjeringen å legge til rette for at innfasingen av F-35 og etableringen av kampflybase på Ørland gjennomføres som forutsatt. Derfor gjør vi nå disse tidsjusteringene, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Hovedlinjene i Luftforsvarets omstilling ligger fast, og alle øvrige omstillingsvedtak gjennomføres som planlagt.

– Det har vært viktig for meg å gjennomgå langtidsplanens vedtak, spesielt knyttet til sentrale deler av Luftforsvaret, for å se om forutsetningene for vedtakene har endret seg. Det vi så var at det forelå noen endringer som har gjort omstillingen mer krevende. Derfor var det nødvendig å justere disse to tidsløpene, sier Eriksen Søreide.

Utsettes til 2020

Stortinget vedtok i 2012 at generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) skal flyttes til Reitan utenfor Bodø. Etter planen skulle de første ansatte komme i 2014, men nå utsettes dette til 2020.

– Da skal hoveddelene av omstillingen være ferdig. Vi ser at flytting av GIL tar ressurser fra og deler opp ledelsen. Videreføring av Luftforsvarets ledelse på Rygge vil lette gjennomføringen av omstillingen, både økonomisk og styringsmessig, sier Eriksen Søreide.

Blant de om lag 200 ansatte på Rygge er det sterk motstand mot å flytte nordover.

– Lukter omkamp

Eirik Sivertsen, stortingsrepresentant Ap

Eirik Sivertsen, stortingsrepresentant Ap

Foto: Nina Yong Kviberg

Stortingsrepresentant fra Nordland for Arbeiderpartiet, Eirik Sivertsen, mener det er galt å utsette flyttingen av generalinspektøren for Luftforsvaret.

– Det lukter omkamp lang vei å utsette flyttingen i seks år. Vi ønsket at det skulle skje i år, nå er det utsatt på ubestemt tid. Det er ikke bra for Bodø som forsvarshovedstad i Norge, sier Sivertsen.

Han frykter en reprise av flyttingen av Luftfartstilsynet til Bodø i 2008.

– Da måtte vi kjempe i flere år for å få gjennomslag. Flyttingen er vedtatt av Stortinget, og dette skaper unødig usikkerhet for de ansatte.

Stortingsrepresentant fra Østfold, Ulf Leirstein (Frp), smiler på sin side fra øre til øre.

– Dette er en gledens dag. Det er en betydelig arbeidsplass i Østfold og betyr også at den nye regjeringen tar de innspillene vi får på alvor. Å flytte ledelsen for Luftforsvaret nå under omstillingen er ikke ønskelig, sier Leirstein.

Vil vente på F-35

Bodø videreføres som operasjonsbase for F-16, men planen om å etablere QRA med F-35 på Evenes ligger fast.

– Ut fra en samlet vurdering anses dette som en bedre løsning enn å flytte QRA med F-16 til Evenes for kun to til tre års drift før F-35 overtar denne funksjonen, sier forsvarsministeren.

QRA-beredskap er et oppdrag Norge ivaretar på vegne av NATO. I henhold til planen, skulle QRA-beredskapen opprettes med F-16 på Evenes innen utgangen av 2019.

– Det er viktig å unngå flytting av F-16-aktivitet til et nytt sted i en periode hvor systemet skal bygges ned og fases ut. Videre vil en QRA-beredskap i Bodø kunne støtte den øvrige styrkeproduksjonen på Ørland, sier forsvarsministeren.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Her kan du se Bodø kommunes reaksjoner til regjeringens endringer i omstillingsplanene for Luftforsvaret.

Her kan du se Bodø kommunes reaksjoner til regjeringens endringer i omstillingsplanene for Luftforsvaret.

Støttes av forsvarssjefen

Forsvarsministeren er dermed enig med forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

– Vi mener det er viktig å følge nøye hvordan omstillingen vil påvirke Luftforsvarets styrkeproduksjon og operative evne. Beslutningene er koordinert med og støttes av Forsvarssjefen. Alle endringer og tiltak henger nært sammen med hverandre. Operativ evne, treningsnivå, vedlikeholdskapasitet og personellutfordringene må alle sees i sammenheng. Derfor er vi begge enige om at justeringene vi nå gjør, er riktige og viktige, avslutter forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.