UP-sjef skeptisk til glattkjøringbevis fra Øst-Europa

– Alt som vil bedre trafikksikkerheten er veldig bra – og glattkjøringskurs i seg selv er et bra tiltak. Men jeg er skeptisk til at disse kursene skal gjennomføres i utlandet, sier UP-sjef i Nordland Knut Danielsen.

Tre vogntog kolliderte sør for Bjerkvik

SKREKK-VINTER: Fjorårets vintersesong var en av de verste på lenge. Av 650 uhell hvor tyngre kjøretøy var involvert på veiene i Nord-Norge, stod utenlandske vogntog for 60 prosent.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

UP-sjef Knut Danielsen i Nordland

UP-sjef Knut Danielsen i Nordland tror ikke et glattkjøringsbevis fra eksempelvis Litauen eller Polen vil føre til færre trailere og vogntog på tvers på norske vinterveier.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Utenlandske sjåfører på norsk vinterføre uten kjettinger og vinterdekk er blitt et vanlig syn. Nå vil samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sende dem på glattkjøringskurs i hjemlandet før de får lov å kjøre i Norge.

UP-sjef Knut Danielsen i Nordland tror ikke et glattkjøringsbevis fra eksempelvis Litauen eller Polen vil føre til færre trailere og vogntog på tvers på norske vinterveier.

– Alt som vil bedre trafikksikkerheten er veldig bra – og glattkjøringskurs i seg selv er et bra tiltak. Men jeg er skeptisk til at disse kursene skal gjennomføres i utlandet. Jeg tror det blir veldig vanskelig å organisere slike kurs i utlandet, hvor det ikke er norske vinterforhold. Også når det gjelder kontroll av slike kurs tror jeg det blir vanskelig å gjennomføre, sier Danielsen til NRK.

Kan ta tid

Årsaken til at samferdselsministeren sender brevet til EU nå, er at yrkessjåførdirektivet til EU er under revidering. Solvik-Olsen håper å få gjennomslag for en slik ordning, men er usikker på når det kan bli en realitet.

– I beste fall kan det være på plass om ett år. Men vi er jo ikke medlem av EU, og vi er forberedt på at dette kan bli en mer langdryg prosess enn som så, sier samferdselsministeren til Aftenposten.

UP-sjefen i Nordland synes det er prisverdig at samferdselsministeren henvender seg til EU-landene, men legger ikke skjul på at han synes arbeidet med å gjøre norske vinterveier tryggere går for tregt.

Han mener ministeren bør prioritere andre tiltak før glattkjøringskurs.

Frykter ny skrekkvinter

Russisk vogntog i Umbukta

GJØR IKKE OPP FOR SEG: Enkelte utenlandske sjåfører nekter å gjøre opp for seg, vel vitende om at de kan slippe unna med det. Bildet viser et russisk vogntog i Umbukta i november i fjor (illustrasjonsfoto).

Foto: Leserbilde

– Det finnes ei lang liste med tiltak. Men framdriften går det veldig tregt med. De blir veldig mange fagre ord, men uansett hvem som sitter med makta, skorter det på gjennomføringen. Det er jeg ikke imponert over, sier han til NRK.

Finn Harald Martinussen jobber selv som sjåfør, sitter i styret i Polarsirkelen transportarbeiderforening og er leder for bransjerådet for gods i Norsk Transportarbeiderforbund, sier hele næringa venter på konkrete løsninger på vogntogproblematikken.

– Vi frykter en ny skrekkvinter. Politiet, kontrollørene i Statens vegvesen og tollerne har fortsatt for få sanksjonsmuligheter mot de livsfarlige sjåførene, sier Finn Harald Martinussen.

Han har sine tvil om at vinterførerkort eller glattkjøringskurs i utlandet vil ha den ønskede effekten.

– Hvor skal kursene gjennomføres? I Russland og Litauen? Vi vet jo at i Øst-Europa kan du kjøpe sertifikater på nettet, så det spørs om de blir mye verdt, sier Martinussen.

Fjorårets vintersesong var en av de verste på lenge. Av 650 uhell hvor tyngre kjøretøy var involvert på veiene i Nord-Norge, stod utenlandske vogntog for 60 prosent.

– Med hjertet i halsen

[ikke bruk som illustrasjonsbilde - oppbrukt]Vogntog sperrer E6 langs Majavatn

Det varslede vintersertifikatet for utenlandske vogntogsjåfører kommer ikke på plass denne vinteren. Dette vogntoget sperret E6 ved Majavatn i Nordland i oktober.

Foto: Arne Harald Bruem

UP-sjef Knut Danielsen i Nordland frykter en ny skrekkvinter med vogntog på tvers.

– Jeg frykter det vil gå uskyldige menneskeliv tapt som på grunn av dårlig skodde vogntog og sjåfører som ikke kjenner vinterforholdene i Norge. De forringer livskvaliteten til folk som bor her. Det ser vi hvert år når snøen kommer. Da blir trailerne og vogntogene stående på tvers, sier UP-sjefen.

Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) uttalte nylig til NRK at flere tiltak mot livsfarlige vogntog iverksettes.

– Hjullås vil gjøre at farlige vogntog kan holdes igjen. Vi skal også øke og intensivere kontrollene på norske veier for å ta ut enda flere kjøretøy som ikke har noe å gjøre på norske veier. Stortinget har vedtatt å innføre obligatorisk bompengebrikke for alle tunge kjøretøy i næring over 3,5 tonn, og dette håper vi er på plass innen nyttår, sier Hoksrud til NRK.no.