UNN tok for mye betalt fra pasienter: – Vi beklager på det sterkeste

UNN tok betalt for materiell og bedøvelser som skulle vært gratis. Nå beklager direktøren til pasienter som har betalt for mye.

UNN Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge erkjenner at de har tatt for mye betalt fra noen av sine pasienter.

Foto: UNN

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har oppdaget at det er ulik og feil praksis ved egenbetaling for pasienter i deler av organisasjonen.

Sykehusets egne undersøkelser viser at noen klinikker ser ut til å ha tatt betalt for enkelte materialer og varer som det ikke skal tas betaling for.

Feilen ble oppdaget etter gjennomgang av en konkret sak i forbindelse med en klage.

– Jeg skulle ønske det hadde vært oppdaget tidligere. Hvis man handler i god tro og tenker at man har en riktig praksis, så fortsetter den gjerne inntil man blir klar over at det ikke er sånn, sier administrerende direktør Anita Schumacher til NRK.

Går gjennom rutiner

Sykehusene kan ta egenandel på 375 kroner og i tillegg 75 kroner for «bandasjemateriell og bedøvingsmiddel».

Det kan også tas betaling for gransking av røntgenbilder og ikke møtt-gebyr hvis pasienter ikke møter til avtalt time uten å si fra.

En del av pasientene skal ha blitt fakturert for tilleggsbeløp utover de 75 kronene.

– Det er nok rett og slett manglende kunnskap og dermed også etterlevelse i deler av organisasjonen i forbindelse med den nye forskriften, sier Schumacher.

Anita Schumacher

Sykehusdirektør Anita Schumacher beklager til pasienter som har betalt for mye.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen/Scanpix

Har tatt inn mer enn 1 million kroner for mye

UNN har i årene 2017–2020 tatt 1,1 millioner kroner for mye i egenbetaling fra pasienter til materialer, bandasjemateriell og bedøvelsesmidler.

– Dette står i sterk kontrast til de summer og det omfanget som ukritisk er presentert i avisen Fremover de siste dagene, står det i en pressemelding fra UNN.

Avisen skriver at tidligere øyelege Jens Kratholm mener det er grunn til å anta at UNN kan ha krevd 100 millioner kroner eller mer fra pasientene i ulovlig egenbetaling.

Kratholm ble i desember tiltalt for bedrageri mot flere tusen pasienter. Tidligere samme år anmeldte han Helse Nord for bedrageri.

Uklart om flere har gjort det samme

UNN jobber nå med å få oversikt over antall pasienter som har betalt for mye og hvem disse er.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å rette opp i det som er tatt for mye betalt fra pasienter som har vært hos oss, avslutter UNNs direktør, Anita Schumacher.

UNN hadde i overkant av 385.000 polikliniske konsultasjoner, inkludert dagbehandler i 2019.

Helse Nord er kjent med saken. De venter nå på svarene fra UNNs egne undersøkelser.

– Når vi har mer kunnskap fra UNNs kartlegging, vil vi bidra til å sikre at eventuell feil bruk av regelverket blir rettet. Det er i alles interesse at eventuelle feil rettes opp, og at regelverket praktiseres likt. Det er for tidlig å si om dette er en problemstilling hos flere, skriver kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen til NRK.

Kommunikasjonsmedarbeider Ida Kristin Dølmo i Nordlandssykehuset, sier de ikke har noen grunn til å anta at dette skjer ofte hos dem, men at de de ikke kan utelukke at enkeltfakturaer kan inneholde et feilaktig gebyr som følge av feil registrering i deres systemer.

– Dersom dette skjer, håper vi at pasienter tar direkte kontakt med oss, slik at vi får undersøkt saken og rettet opp i eventuelle feil, sier Dølmo.