Hopp til innhold

Uenig med politidirektøren: – Vi vil få store utfordringer

Politidirektør Odd Reidar Humlegård vil ha kun ett politidistrikt i hele Nord-Norge. – Det vil føre til store geografiske utfordringer, sier politimesteren i Salten.

Geir Ove Heir
Foto: Gerd Elise Martinsen

Under en pressekonferanse mandag formiddag tok Odd Reidar Humlegård til orde for å kutte antall politidistrikt fra dagens 27 til 6.

Politidistrikt.
Foto: Politianalysen (NOU 2013:9)

Bakgrunnen er politidirektoratets høringssvar om politianalysen som ble utarbeidet på bakgrunn av 22. juli-kommisjonens krasse kritikk mot politiet.

– Ved å lage mer robuste politidistrikt, kan man få bedre politikompetanse på bakken der folk bor. Får vi seks politimestre, er det også mulig for dem å sitte i en nasjonal ledergruppe, forklarte politidirektøren.

940 kilometer i luftlinje

For Nord-Norges del vil eventuelle kutt gi et politidistrikt som strekker seg over 940 kilometer i luftlinje.

I dag er det nordnorske politiet organisert i seks politidistrikter, men Humlegård vil ha ett.

Politimester Geir Ove Heir i Salten politidistrikt mener politidirektøren tar for hardt i.

– Jeg har gitt min høringsuttalelse tidligere og jeg mener to distrikter i Nord-Norge vil være det beste. Med kun ett distrikt vil vi få store geografiske utfordringer, sier han til NRK.no.

– Effektiviteten i dette ene, nye politidistriktet i nord vil bli «oppspist» av de geografiske avstandene vi har, fortsetter han.

(artikkelen fortsetter under)

Færre politidistrikter

NETT-TV: – Noen steder blir det lengre å reise for ting som ikke haster, sier Odd Reidar Humlegård. Se intervjuet med politidirektøren etter pressekonferansen her.

– Del Nord-Norge i to

Heir har tidligere tatt til orde for at Nord-Norge bør deles i to, med ett distrikt i Nordland og ett i Troms og Finnmark.

– Det er flere innbyggere i Nordland enn Troms og Finnmark til sammen. Dersom man kun hadde ett distrikt i nord, ville det bli betydelig omkostninger og omstillingsarbeid i forhold til relativt små gevinster. Ledelsesmessig vil ett distrikt gi store utfordringer med tanke på å drive ledelse internt, dette grunnet forskjeller i befolkningen, avstand, kriminalitetstyper og lokale utfordringer.

Heir har imidlertid håp om at den såkalte «mellommodellen» kan ende opp som det endelige resultatet.

– Det er også åpnet i høringssvaret for at mellommodellen med ti distrikter vil være gangbar. Jeg ser ikke bort ifra at det kan bli resultatet. Selv mener jeg åtte distrikter vil være formålstjenlig, sier Heir.

– Bør deles ved Saltfjellet

Lenger sør i Nordland mener politimester Håvard Fjærli i Helgeland at Nord-Norge bør deles ved Saltfjellet.

– Helgeland politidistrikt er av den oppfatning at grensen mellom politiregion Nord og politiregion Midt bør gå på Saltfjellet. Helgeland bør således tilhøre region Midt, og ikke– som foreslått i politianalysen - region Nord, har han tidligere skrevet i en høringsuttalelse.

Fjærli tror det vil være det beste for innbyggerne på Helgeland, og peker på lange reiseveier for politiet på Helgeland.

Politimester Heir er uenig og mener det vil være en unaturlig inndeling.

– Hvis man setter grensen på Saltfjellet vil man dele Nordland i to. Det er problematisk med tanke på beredskapen og samarbeidet med fylkesmannen, sier han.