Hopp til innhold

Tysk oljeselskap vil bore sør for Lofoten: – Vi skal følge denne saken helt til døra

Miljøbevegelsen varsler ny oljekamp etter at et tysk oljeselskap har søkt om å få starte prøveboring ved Trænarevet sør for Lofoten.

Utsikt fra Træna

I starten av juli skal Miljødirektoratet avgjøre om det blir prøveboring ved Trænarevet. Området ligger like sør for Lofoten og Røst og vest av Træna. Her ser vi utsikten fra Træna og inn mot Helgelandskysten.

Foto: Helle Andresen / Den Norske Turistforening

Etter at Ap sa nei til oljeutvinning i Lofoten har Bellona utropt Trænarevet blir det neste stridsområdet.

Trænarevet ligger sør for Lofoten, men har ikke samme beskyttelse mot olje- og gassvirksomhet som de omstridte områdene lenger nord.

– Området er en del av økosystemet som er knyttet til Lofoten. På Trænarevet ligger et svært viktig korallrev. Det er så nært Lofoten at et utslipp herfra vil havne i Vestfjordbassenget med katastrofale følger, sier Sigurd Enge i Bellona.

Vil starte boring i oktober

Det tyske olje- og gasselskapet Wintershall DEA har søkt staten om å bore utenfor kysten av Nordland.

Trænarevet. Kartutsnitt fra søknaden til DEA.

Trænarevet. Kartutsnitt fra søknaden til Wintershall DEA.

Den aktuelle lisensen ligger bare 83 kilomoter sør for Røst i Lofoten og 50 kilometer nord for Træna. Det ligger også i nærheten av de store kaldtvannskoralrevene og viktige gyteplasser for fisk.

– Nyheten om at man vil tildele leteområder svært opp til Nordland VI-området er alarmerende. Dette området defineres i sokkelkartet som Nordland VI, VII og Troms II, sier Odd Arne Sandberg, som leder Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Odd Arne Sandberg

– Vi vet at seismikkskyting foregår under hele livsløpet til et oljefelt. Fiskeressursene i Lofoten kan bli skadelidende av slik virksomhet, sier Odd Arne Sandberg i Folkeaksjonen. Leder Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten Vesterålen og Senja

Foto: Folkeaksjonen

Bellona varsler kamp

Havforskingsinstituttet har advart mot å bore her og Bellona mener selskapet bør nektes adgang til havbunnen.

Sigurd Enge i miljøbevegelsen Bellona sier til Fiskeribladet at han er provosert.

– Det er helt forferdelig. Oljeselskapet har gjort en dårlig jobb med utslippsscenarioer, sier Enge til NRK.

Sigurd Enge

Sigurd Enge i Bellona frykter hva som vil skje om olje eller farlige kjemikalier kommer på avveie.

Foto: Thomas Theis-Haugan/Daniel Sannum Lauten / Bellona

Havforskningsinstituttet har frarådet oljevirksomhet i dette området, og bekrefter scenarioet Bellona og Folkeaksjonen frykter.

– Det er et viktig gyteområde for fisk. Et eventuelt utslipp vil drive medstrøms, altså nordover. Det kan derfor drive inn på grunnere områder rundt Lofoten, sier forskningssjef Frode Vikebø ved Havforskningsinstituttet.

Vil bore i oktober

Wintershall Norge AS har rundt 100 lisenser og er en av de største lisensinnehaverne i Norge. Kommunikasjonssjef Kjetil Hjertvik i Wintershall Dea sier boreperioden på feltet er planlagt i oktober, og vil ta om lag 30 dager.

– Da er det lite fiskeriaktivitet og heller ikke fisk som gyter, sier Hjertvik.

Havforskningsinstituttet har også uttrykt bekymring for korallrevene som befinner seg ved Trænabanken.

– Det ikke er koraller innenfor 500-meterssonen fra riggen, sier Hjertvik.

Perlekjederevet utenfor Nordland

Den hvite korallen, Lophelia pertusa, er kjent for å bygge store rev i havdypet utenfor Norge.

Foto: Mareano / Havforskningsinstituttet

I hele denne perioden skal det ligge et beredskapsfartøy med oljelenser på feltet.

– I oljeindustrien er det standarder i forhold til å beregne utslipp. Jeg tør påstå at vi overoppfyller disse standardene.

Hjertvik forklarer at det legges ned et grundig arbeid når en letebrønn prosjekteres.

På denne brønnen brukes en tett rigg som gjør at dersom man får et mindre utslipp blir det fanget opp. I tillegg flere tiltak i selve brønnen for å hindre alle nye utslipp. sier han.

Men til tross for dette, er ikke Bellona og Enge beroliget.

– Vi er veldig pessimistisk. Vi vil derfor følge denne saken helt til døra.

Miljødirektoratet skal etter planen komme med en avgjørelse i starten av juli.

– I vår avgjørelse vil vi legge til grunn at området er åpnet for petroleumsaktivitet, og at blokken er tildelt. Vår oppgave er da å stille krav til at aktiviteten gjennomføres på en tilfredsstillende måte, sier seksjonsleder Ingvild Marthinsen i hav- og industriavdelingen i Miljødirektoratet.

West Hercules in the Barents Sea

Det er riggen West Hercules som skal bore letebrønnen «Toutatis» i lisens 896.

Foto: Ole Jørgen Bratland