Hopp til innhold

To søstre inngår forlik med kommunen: – Ingen barn i Norge burde ha opplevd det de har opplevd

To søstre fra tidligere Tysfjord gikk til sak mot kommunen fordi de mener de ble utsatt for omsorgssvikt og overgrep. Nå har de fått 2,2 millioner kroner hver etter et forlik. Men noen beklagelse får de ikke.

Ofoten tingrett Tysfjord-saken

De to søstrene saksøkte Tysfjord kommune for i alt 16 millioner kroner. Bakgrunnen er at de skal ha vokst opp i et hjem med omfattende omsorgssvikt uten at barnevernet hentet dem ut.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Ingen barn i Norge burde ha opplevd det de har opplevd, sier advokat Sicilie Kanebog til NRK.

Hun representerer de to søstre fra Tysfjord som gjennom rettsapparatet har ønsket både en beklagelse og en erstatning.

Bakgrunnen er at de ifølge advokaten ble utsatt for omsorgssvikt i hjemmet og «opplevde mye som barn skulle vært spart for».

I tingretten i 2018 forklarte en av søstrene detaljert om overgrep hun skal ha blitt utsatt for i 3-4-årsalderen.

Kvinnen, som i dag er i 30-årene, tegnet et bilde av et hjem prega av kaos, alkoholisme og overgrep.

Overgrepene skal ha blitt utført av personer i hennes nære omgangskrets.

De to søstre krevde 16 millioner kroner i erstatning fra daværende Tysfjord kommune, som senere er blitt delt mellom Hamarøy og Narvik.

Imidlertid gikk det ikke veien i tingretten.

Minnelig løsning

Saken ble anket, men prosessen ble utsatt fordi Sametinget ønsket å gå inn som part på søstrenes side. Høyesterett ga i september medhold til dette til tross for protester fra Narvik kommune.

Men nå har saken fått sitt endelig punktum – utenfor rettssystemet.

Narvik kommune, som har blitt motpart i saken, opplyser i en pressemelding at de og Hamarøy har blitt enige med søstrene om en minnelig løsning.

«Det er ikke alltid rettssystemet behøver å være den beste måten å løse slike saker på. Heller enn en potensielt opprivende rettssak som kan være vond for alle involverte parter, så ønsker vi å bruke tiden og ressursene våre på jobbe mot fremtiden», skriver kommunen.

Begge søstrene får 2.250.000 kroner fra kommunen.

– Både vi og Hamarøy er fornøyd med at denne saken nå har blitt på en minnelig måte. En slik rettssak ville kunne blitt opprivende og krevende for alle involverte, sier rådmann Lars Skjønnås.

Advokat Kanebog sier at et akseptabelt forlik er bedre enn å vente et par år til for å få en avgjørelse i retten.

– Nå kan de starte helingsprosessen og gå videre i livene sine.

Vil ha beklagelse

Forliket til tross; søstrene og deres advokat er ikke helt fornøyd likevel.

– Kommunen vil ikke erkjenne ansvar og vil ikke gi kvinnene en beklagelse. Det er veldig sårt for dem, sier Kanebog.

Kommuneadvokat Anette Olsen i Narvik forklarer hvorfor:

– Det er sånn at når man inngår en minnelig løsning, så innebærer det at spørsmålene om ansvar ikke blir endelig avgjort av rettssystemet. Det er sentralt for kommunen, at når man inngår en minnelig løsning, så innebærer det ikke at man ikke tar stilling til eller erkjenner ansvar for noen sider av sakskomplekset.

– Men en beklagelse handler vel ikke om jus?

– Det vil være Tysfjord kommune som ville vært det riktige rettsobjektet for det, sier Olsen.