Hopp til innhold

Tapte saken mot Tysfjord-kommune: – Vi er fryktelig skuffet, fortvilet og sinte

Tysfjord kommune er frikjent etter at to kvinner saksøkte kommunen for 16 millioner, fordi de mener kommunen ikke grep inn mot det de mener var omfattende omsorgssvikt. – Vi er svært skuffet.

Advokat Sicilie Kanebog

Kvinnenes forsvarer, Sicilie Kanebog er skuffet over dommen.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

To kvinner saksøkte i fjor høst Tysfjord kommune, for at kommunen ikke grep inn mot de mener er omfattende omsorgssvikt. Nå er dommen kommet.

– Retten finner at kommunen ikke har opptrådt uaktsomt, opplyser Sicilie Kanebog, som er kvinnenes advokat, i en SMS til NRK.

Kanebog sier at kommunen og barnevernet opptrådte svært passivt i saken. De tiltakene som kommunen iverksatte førte ikke til at jentene fikk det bedre.

I dommen skrives det at retten ikke kan se at det er grunnlag for å bebreide kommunen for å ikke ha brakt saken inn for tingretten, de kan heller ikke se at saken var for dårlig forberedt fra kommunens side.

Etter en samlet vurdering mener retten at kommunen ikke kan klandres for å ikke ha gått til omsorgsovertakelse i kvinnenes barndom, etter et vedtak i fylkesnemda som kvinnene og deres forsvarer mente var feil.

Dette er den andre erstatningssaken som er reist mot kommunen i den såkalte Tysfjord-saken, som startet da 11 kvinner og menn sto fram i VG sommeren 2016 og delte sine overgrepshistorier.

Innstilt på anke av saken

– Vi er fryktelig skuffet, fortvilet og sinte, sier Kanebog som en reaksjon på dommen.

Hun forteller at det sentrale poenget retten har trukket frem er at kommunen har gjort det de kunne og at de har gitt forsvarlig oppfølging av bosituasjonen til klientene.

– En av mine klienter er svært innstilt på anke. Hun tar dette som nok en bekreftelse på at hun ikke teller og ikke har blitt sett, forteller hun.

Ofoten tingrett Tysfjord-saken

En av de saksøkende kvinnene er ifølge advokaten innstilt på anke i saken.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

I august tapte overgrepsoffer «Liv» mot kommunen i tingretten fordi hun «ikke hadde klart å føre bevis for at kommunen hadde handlet uforsvarlig». Anken ble forkastet av Hålogaland lagmannsrett.

De to søstrene er i dag i 30-årene, har fortalt NRK at de vokste opp med en alenemor som slet psykisk.

– Jeg måtte tidlig ta ansvar for meg selv. Jeg sto opp hver morgen og laget matpakke, hvis det var mat i huset, og dro på skolen. Det var ikke alltid mamma klarte å stå opp, har en av søstrene fortalt til NRK.

Tysfjords advokat: – En grundig dom

Selv om han synes det er en trist sak, har advokat Roald Angell hele veien ment at

Ofoten tingrett Tysfjord-saken

Advokat Roald Angell har representert Tysfjord kommune i sivilsaken.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

kommunen ikke er erstatningsansvarlig.

– Det fremgår av rettens premisser at retten er enig med Tysfjord kommune i at det ikke er utvist ansvarsbetingende uaktsomhet fra kommunens side, således at de fikk en tilfredsstillende oppfølging av kommunen i sin barndom, sier Angell.

Han forteller det er tilfredsstillende at kommunen har fått medhold i sitt prinsippale grunnlag, hvor de hele veien har ment at det ikke var noe erstatningsbetingende uaktsomhet fra noen i kommunen.

– Vi registrerer at det er en grundig dom, og at kommunen har blitt hørt på de de har anført om oppfølgingen som ble gitt fra kommunens side, sier han.

Dommen er enda ikke løpskraftig, men det vil løpe en ankefrist på én måned. En av de saksøkende kvinnene har varslet at hun er innstilt på anke i saken.