Hopp til innhold

Tror 2016 blir nok et rekordår for norsk sjømat

Skyhøy etterspørsel og mindre laks på markedet, bidrar til at 2016 trolig vil bli nok et rekordår for norske sjømateksportører. Også norske forbrukere kan komme til å merke økte priser, tror sjømatanalytiker i Nordea.

Fisk

Mange vil ha laks fra Norge. Polen og Frankrike var de største kjøperne av laks fra Norge i juli.

Foto: Petter Strøm

Norge eksporterte sjømat for 42,6 milliarder kroner i første halvår. En økning på 25 prosent eller 8,6 milliarder kroner, målt mot første halvår i 2015.

Og trenden fortsetter. Nye tall fra Sjømatrådet som ble publisert i dag, viser at Norge eksporterte sjømat for hele 6,6 milliarder i juli. En økning på 15 prosent mot juli i fjor.

Av dette stod laksen for 4,8 milliarder, en økning på 965 millioner – eller 25 prosent – sammenlignet med juli i fjor.

– Prisene har vært på et mye høyere nivå enn i fjor. Man kan absolutt si at laksen er i ferd med å bli en litt eksklusiv vare på verdensmarkedet, sier analytiker Morten Lindrupsen i Norges sjømatråd.

Filetering av laks

Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i juli måned 66,40 kroner per kilo mot 43,96 kroner i juli i fjor. Altså en prosentvis økning på over 50 prosent.

Foto: Christensen, Marte / NTB scanpix

Stramt på tilbudssida

Utviklingen henger sammen med en sterk økning i etterspørsel. Stadig flere kunder vil ha norsk laks. Samtidig har man hatt mindre volum å selge fra, noe som har gitt rekordhøye priser i 2016.

– Samtidig er den globale tilbudsiden for laks stramt de neste årene. Laksen er et globalt produkt så selv om det kommer mer laks fra Norge de neste månedene så vil andre produsentland redusere slik at det totale tilbudet av laks være tilnærmet uendret.

– Kan 2016 bli nok et rekordår for norsk sjømat og norsk laks?

– Ja, slik vi ligger an nå er verdien på norsk sjømateksport en god del høyere enn på samme tid i 2015. 2016 blir nok et godt år for den norske sjømateksporten.

Oppdrettslaks

Prisene på laks forventes å fortsatt holde seg på et høyt nivå fremover sammenlignet med tidligere år, selv om man vil oppleve sesongmessige svingninger.

Foto: Lunde, Bjørn Erik Rygg / VG

Svekket kronekurs

Sjømatanalytiker Finn-Arne Egeness i Nordea forteller at det er tegn også her hjemme i Norge på at prisene er på vei opp.

Finn-Arne Egeness

Sjømatanalytiker Finn-Arne Egeness utelukker ikke at økte råvarepriser vil resultere i høyere priser ut til forbruker her i Norge. – Som i Europa, kan vi komme til å se at butikkene er nødt til å ta igjen økte råvarepriser med høyere priser ut til forbruker, forteller han.

Foto: Nofima

– Forbrukere i mange land i Europa har delvis vært skjermet for prisveksten, som følge av en svekket kronekurs. Men norske forbrukere drar jo ikke fordel av dette.

En strategi man har sett i andre land, er at kjedene går ned på pakningsstørrelsen for å unngå å miste kunder, samtidig som enhetsprisen er den samme.

Hvis utviklingen fortsetter, kan forbrukerne altså komme til å måtte betale mer for mindre.

– Vi har ikke sett dette her i Norge så langt, men det blir spennende å følge med. Forbrukerne merker kanskje lite til at innholdet i pakken går ned fra 500 gram til 450 gram, for eksempel, samtidig som prisen forblir den samme.