Troms vil ha én region i Nord-Norge

Med 27 mot 10 stemmer gikk fylkestinget i Troms inn for å få dannet én felles nordnorsk region. Det var Arbeiderpartiet, Høyre, Frp og Venstre som stemte for forslaget. Senterpartiet, Rødt, SV og Miljøpartiet vil derimot at dagens tre fylker skal bestå. Stortinget skal avgjøre hvor mange regioner det blir i landsdelen før sommeren, men verken Nordland og Finnmark ønsker å bli slått sammen.