Trangt bak murene

Stappfulle fengsler har gått ut over de innsatte, mener fengselsdirektør i Bodø.

Fengsel
Foto: Roald, Berit / Scanpix

Direktør Geir Broen i Bodø fengsel håper at tiden er kommet for å tenke mer på innholdet i soningen, i stedet for å få unna soningskøene.

- Forhåpentligvis kan vi flytte fokus fra kvantitet til kvalitet når dette er over, sier Broen.

I dag står det 127 personer i kø for å sone i fengsler nord for Trondheim. Det er over en halvering av køen i forhold til i fjor.

Alle celler fulle

Men for å få bort køen har fengslene i regionen i perioder hatt flere personer inne til soning enn det de egentlig har plass til. Og det kan ha gått utover både de ansatte og de innsatte, mener direktør Geir Broen i Bodø fengsel.

- Vi har hatt hundre prosent belegg i perioder og det betyr at vi ikke har noe å gå på. Skjer det konflikter i fengselet, har vi ikke noen fleksibilitet til å flytte innsatte rundt, sier Broen.

Boren forteller videre at det går i full fart hele tiden og at dette sliter på så vel ansatte som innsatte.

- Vi har ikke mulighet til å gi de innsatte den oppfølgen de trenger og dette påvirker også de som jobber i fengselet, sier Broen.

Justisministeren fornøyd

Justisminister Knut Storberget er fornøyd med at soningskøen er på vei bort. Men i likhet med Broen vil også han ha større fokus på innholdet i soninga.

- Det er ikke å legge skjul på at høyt belegg ikke er heldig. Det er derfor vi ønsker å få bort soningskøen, slik at de ansatte har mer tid til hver enkelt.

- Vi har allerede i år valgt å etablere utdanningstilbud i alle fengsel, slik at de som sitter inne har mulighet til å starte en karriere, sier Storberget.