– Prosjektilet har gått tvers gjennom svanen

På årets første fisketur fant Oscar Dario Opdal (19) og kompisene en død svane, som trolig er skutt med rifle. – Bekymringsfullt, mener Statens Naturoppsyn.

Fant skutt svane ved Børsvannet i Ballangen

KULEHULL: Skuddet er gått tvers gjennom svanekroppen. Vi fant inngangshull og utgangshull for prosjektilet, sier Oscar Dario Opdal (19), som fant den døde fuglen i helga.

Foto: Oscar Dario Opdal

Fant skutt svane ved Børsvannet i Ballangen

Den døde svanen ble funnet ved Børsvannet, som også er drikkevannskilde i Ballangen.

Foto: Oscar Dario Opdal
Egil Sletteng, politioverbetjent

Egil Sletteng sier at SNO nå vil gjøre sine undersøkelser rundt svanefunnet.

Foto: Mona Gingstad / NRK
Oscar Dario Opdal

Oscar Dario Opdal (19) fra Narvik fant svanen i et populært turområde ved Børsvannet.

Foto: Privat

Rovviltkontakt Egil Sletteng i Statens Naturoppsyn (SNO) kan ikke utelukke at det foregår ulovlig vårjakt på totalfredede sangsvaner i Ballangen, etter det makabre funnet ved Børsvannet i helga.

– Verken SNO eller politiet er glade for slike meldinger. Det er både trist og provoserende at noen tar seg til rette på denne måten uten respekt for naturmangfoldet rundt oss, og de lover som er laget for å ta vare på naturen, sier han til NRK.no.

Kulehull i kroppen

Sangsvanen er en sjelden og totalfredet hekkefugl i Norge. I tillegg er vårjakt forbudt, og langt utenom ordinær jakttid for ellers normalt jaktbare andefugler.

Oscar Dario Opdal (19) fra Narvik fant svanen i et populært turområde ved Børsvannet, som også er drikkevannskilde i Ballangen. Han sier det ser ut som at svanen er skutt med rifle.

– Skuddet har gått tvers gjennom svanen. Vi fant inngangshull og utgangshull for prosjektilet, sier han til NRK.no.

I løpet av helga observerte kameratgjengen 40 svaner lenger inn i Melkedalen, hvor de hekker om våren.

– Det er ille at noen vil skyte disse fuglene for moro skyld, sier 19-åringen.

Folk med våpen observert

Egil Sletteng sier at SNO nå vil gjøre sine undersøkelser rundt funnet. Politiet er også varslet om den døde fuglen, men har foreløpig ikke opprettet sak på forholdet.

– Det er gjort observasjoner av folk med våpen i området, og vi vil undersøke om det skjer krypskyting. Det kan også være et uhell. Det er lov å drive treningsskyting. Samtidig er dette et populært turområde, sier Sletteng.

Dersom SNO kommer noen vei med undersøkelsene, kan det bli opprettet straffesak.

– Dette kan dreie seg om miljøkriminalitet, som kan straffes med høye bøter og inndraging av våpen, sier Sletteng.

Han kan ikke huske liknende saker i Ofoten-området.

– Ikke svane, nei. Men vi har tidligere funnet feller i området som tyder på forsøk på ulovlig fangst av havørn og kongeørn, sier rovviltkontakten.