Torsken gir milliardfest

Norge har slått rekorden for omsetning av fisk to måneder før året er omme. Totalt har vi omsatt fisk for 10 milliarder kroner hittil i år, melder Norges Råfisklag. Rekorden fra i fjor var på 9,7 milliarder. Hovedårsaken til rekorden er høy pris på torsk. I tillegg har den internasjonale valutaen vært svært heldig for norsk fiskeri- og sjømatnæring.

Rune Sand skipper MS Fortuna, Rita Karlsen fiskekjøper Brødrene Karlsen AS, Tommy Larsen skipper på
Foto: Norges råfisklag