Hopp til innhold

Spiser seg mette på oppdrettsfôr – uenig om kvaliteten

Villfisk tar ikke skade av å spise laksefôr, ifølge ny forskning. Fiskere mener dietten påvirker kvaliteten.

Pale med pellets

Småsei med pellets i magen.

Foto: Øystein Angelskår

Har du fått en såkalt pellets-sei i garnet?

Da har du kanskje sett brune små laksefôrbiter – ikke ulikt hundefôr- som tyter ut av vomma på fisken når den sløyes.

Mange beskriver også en forferdelig stank 💩

Nye oppdrettsanlegg etableres over hele Kyst-Norge. Og under merdene lever villfisk av «smulene» som synker til bunns.

Fôret fraktes også med havstrømmene.

Torsk, sei, hyse og andre villfisker som livnærer seg på oppdrettsmat, er derfor blitt langt vanligere.

Ifølge Nofima har det ikke noe å si for kvaliteten på villfisken når den kommer på bordet.

Men hva sier fiskerne selv?

I en Facebook-tråd i gruppa Fiskerinytt med over 230 svar, er det stor uenighet.

Ole Georg:Stort sett ubrukelig til mat. Ikke engang katten vil ha fisk som er fisket i nærheten av oppdrettsanlegg. Kun brukbart til krabbe-agn.
Dagfinn J:Uffda, bortskjemt katt. Ja, pelletssprengt sei ser noe uappetittlig ut, men jeg mener den er god matfisk. Min katt elsker også den.

Flere yrkesfiskere NRK har snakket med, mener at kjøttet blir bløtere på grunn av dietten, og at den dermed blir skjør.

Noen mener også at det går utover smaken.

Mens andre igjen peker på at det kun handler om hvordan man sløyer og oppbevarer fisken.

Og at det slettest ikke er problematisk.

– Skulle helst vært foruten

Chris Andre Kvarsnes fra Bodø har vært yrkesfisker i 17 år, og forteller at han daglig får seifangst som har spist pellets.

– Vi fisker et stykke unna oppdrettsanlegget for å unngå og få de som er sprengte i magen av det.

Fiske -og hundefôr

Oppdrettslaksen spiser tørrfôr formet som pellets. Rundt 70 prosent av fôret består av vegetabilske ingredienser, mens cirka 30 prosent kommer fra marine råvarer som fiskemel og fiskeolje.

Foto: Gisle Bjørneby / UMB

Han mener at pellets-seien er god menneskemat, men er likevel skeptisk til utviklingen. Med årene har det nemlig blitt langt mer vanlig.

– Det er ikke ok, egentlig. Skulle helst vært foruten og hatt sei med normal føde for kvaliteten sin del.

Ikke forskjell på kvalitet

En rapport fra Nofima konkluderte med at det var liten forskjell mellom kvaliteten fra såkalt «pellets-sei» og sei som ikke hadde spist pellets.

Nofima er et matforskningsinstitutt som delvis finansieres av Nærings-og fiskeridepartementet.

Nå har de i tillegg forsket på torsk. Fem uker med laksefôr på menyen påvirket ikke torskefileten.

Ragnhild Aven Svalheim, forsker ved Nofima

Ragnhild Aven Svalheim har forsket på kvaliteten til torsk som har levd på pellets i fem uker i strekk.

Foto: Lidunn Mosaker Boge / DAM

Ifølge studien vil man i en blindtest trolig ikke merke forskjell på smak når fisken er filetert og stekt.

– Det er gjort flere studier på det her, og de fleste studier sier det samme som vår studie, at vi ikke finner noen direkte kvalitetsforringelser på fisken.

Ragnhild Aven Svalheim er forsker og har vært med å utføre studien.

Kvalitetsvurderingene til Nofima ble utført på allerede sløyd fisk, og er nylig avsluttet. Studien er derfor ikke publisert.

Torsk

Torsk som har pellets i magen.

Foto: Johnny Eliassen / Privat

– Unaturlig

Svalheim har forståelse for at det både ser og føles uappetittlig ut for en fisker som spretter magesekken på en «pellet-sei».

Hun tror følelsene, og synet, er med på å skape sterke meninger rundt hvorvidt fisken er egnet som matfisk.

– Jeg er helt enig i at de bildene er uappetittlig. Og det er unaturlig. Det skal jo ikke være masse fôrrester fra oppdrettsanlegg ute i naturen, så klart.

Men fôret inneholder ikke noen medisiner eller noe annet skadelig for hverken fisk eller menneske. Objektivt sett er den like god.

Faktisk spiser vi oppdrettsfisk som har fått akkurat samme kosthold.

– Er det godt nok for laksen, er det nok ikke farlig for andre fisker. Men det er ingen naturlig diett, det er det ikke, sier Svalheim.

Men det er ikke alle som er enige med forskeren.

JT:Nesten som loddesprengt torsk. Alle dyr som slaktes med magen full av fôr må utvommes med en gang.
Ingenting i veien med smaken på sei som spiser laksefôr.
OT:Smaken vert påverka av maten han et, ingen sei er betre enn den som har fråtsa i reke/raudåte.

Ikke hva de spiser- men hvor mye

I studien fant man at fisken hadde samme tekstur, lukt og utseende som annen fisk, men filetspaltingen var ulik.

Spalting vil si at bindevevet i fiskekjøttet er skadet eller nedbrutt. Kjøttet fremstår som mykt og slapt. Mer spalting betyr dårligere kvalitet.

Villfisk fanget og foret opp med reker og sild hadde mer spalting enn de som hadde fått pellets.

Men fisken som hadde fått pellets, hadde mer spalting enn villfisk på en naturlig diett.

Forskjellen mellom gruppene var avhengig av hvor mye mat det var i mage-tarm-systemet til fiskene.

Resultatet tyder på at det ikke er hva, men hvor mye fisken spiser som er avgjørende for kvaliteten.

– Jeg kan ikke si at dette ikke vil ha langtidseffekter på fisken for eksempel at den ikke får i seg andre næringsstoffer. Det vet man ikke basert på denne studien.

Ikke bekymret

Jan-Erik Indrestand, informasjonsleder i Norges Fiskarlag, forteller at pellets-fisk ikke er noe som bekymrer dem nevneverdig.

– Utgangspunktet er at du må fiske i nærheten av anlegg for å få fisk som har den type avføring eller innhold, på det åpne hav kan jeg aldri tenke meg at dette er et problem. Det er stort sett fjordfiske man merker dette på.

Jan-Erik Indrestand

Jan-Erik Indrestrand er informasjonsleder i Norges Fiskarlag.

Foto: Norges Fiskarlag /

Men det har vært enkelteksempel av fiskere som har fått pellet-sei langt til havs.

– Oppdrettsnæringen har hatt et sterkt fokus de siste årene på å dosere fôret ut i anleggene sine, ut ifra det de opplever er fiskene som bor i merdene sitt reelle forbruk. For å få minst mulig gjennomsildring av fôr.

– Det som fiskerne er opptatt av, er at den fisken de får, kan omsettes. Og når Nofima sier at fisken ikke bærer preg negativt av å ha spist pellets, antar jeg at fiskerne er pragmatisk.