Dette museet får mer penger enn alle museer i Nord-Norge til sammen

Nord-Norge føler seg avspist med smuler. – Norsk historie er mye mer enn stabbur og stavkirke, sier fylkesrådsleder i Nordland.

loft på Norsk Folkdemuseum

Stiftelsen Norsk Folkemuseum, som blant annet holder til på Bygdøy, får i år 178 millioner kroner fra statsbudsjettet. De nordnorske museene får til sammen 163 millioner kroner.

Fredag legges den nye stortingsmeldingen fram.

Den skal blant annet vise hva slags ambisjoner regjeringen har for nettopp museene fremover.

Men i Nord-Norge er man ikke fornøyd med sin del av potten.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland konstaterer at Stiftelsen Norsk Folkemuseum får 15 millioner mer enn alle de nordnorske museene til sammen.

– Norsk folkemuseum er et veldig flott museum, men den forteller kun en del av historien om utviklingen av Norge, sier Norvoll.

Norsk Luftfartsmuseum

Norsk luftfartsmuseum i Bodø.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Mer enn bare stabbur og stavkirke

I statsbudsjettet er det satt av 2,28 milliarder til museer i Norge.

163 millioner av dem går til Nord-Norge, mens 178 millioner skal gå til Stiftelsen Norsk Folkemuseum, ifølge beregninger fylkesrådet i Nordland har gjort.

Totalt får museene i Oslo nesten 50 prosent av hele pakken.

Norvoll understreker at han ikke kritiserer museene i Oslo, men han vil ha fram at nordnorsk historie er viktigere enn bare 7 prosent av budsjettet.

Tomas Norvoll, Nordland fylke, fylkesrådsleder Nordland, fylkesrådet, arbeiderpartiet

Tomas Norvoll (Ap), fylkesleder i Nordland, foran Stormen kulturhus i Bodø.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Det er klart at når de store pengene brukes på å løfte frem bondekulturen på Østlandet, altså stabbur og stavkirke, så gir det et lite balansert bilde av hva dette landet har vært og hvordan vi har kommet dit vi er i dag.

Det er andre ting som har vært, og som er bærende i Norge, mener han.

– Det er kystkulturen og fisket som har vært det bærende i Norge, alltid. Det er der verdiene er skapt, og vi er nødt til å ha en balanse der dette kommer bedre frem.

Raja vil snakkes

I tillegg mener Norvoll at post 70, som omhandler nasjonale kulturbygg, burde gi mer til nordnorske prosjekter.

Eksempelvis mener han at prosjektet SKREI i Lofoten, The Whale på Andøy og Nordområdemuseet i Tromsø burde vært en del av denne posten.

I stedet får Nord-Norge kun 4,6 prosent av disse midlene, som er 75,5 millioner av rundt 1,6 milliarder.

Kulturminister Abid Raja (V) hadde i går ikke tid til å la seg intervjue. I stedet sendte han NRK en lydfil med hans uttalelse.

Her ber han Norvoll om et møte etter at han har lagt fram stortingsmeldingen for Kongen i statsråd, fredag.

– Det er slik med stortingsmeldinger at jeg skal fortelle Kongen om det først, og det skal jeg gjøre klokken 12. Etter det skal jeg presentere innholdet i meldingen på Teknisk Museum i Oslo, og det vil bli strømmet direkte. Jeg anbefaler Norvoll og kollegene hans å følge med, og da er jeg sikker på at vi har mye å snakke om etterpå, avslutter han.

Abid Raja på vei inn til Nationaltheatret 17. februar 2021.

Abid Raja (V) er kulturminister og skal fredag presentere stortingsmeldingen for kongen. Nærmere halvparten av pengene til museer skal visstnok gå til museer i Oslo.

Foto: Anders Fehn / NRK