Hopp til innhold

Terra-kommunene tapte ankesaken i New York

Konkursboet etter Terra Securities tapte ankesaken mot Citigroup i New York. Søksmålet har kostet boet nærmere 100 millioner kroner.

Bobestyrer etter Terra-konkursen, Jon Skjørshammer

Bobestyrer etter Terra-konkursen, Jon Skjørshammer, sa til Dagens Næringsliv at dagens avgjørelse ville være et «make it or break it» for Terras søksmål mot en av verdens største finansinstitusjoner.

Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Domstolen i New York avviser at Citigroup har noe erstatningsansvar for de sju norske kommunene i den såkalte Terra-saken, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi tar avvisningsavgjørelsen til etterretning, og skulle gjerne sett et annet resultat, skriver kommunenes advokat Caroline Lund i en SMS til avisen.

Saken handler om at meglerhuset Terra i 2007 solgte såkalte strukturerte spareprodukter fra Citigroup til de norske kommunene Bremanger, Hattfjelldal, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rena og Vik.

Kommunene mener informasjonen om produktene inneholdt vesentlige feil og krever drøyt 1,1 milliarder kroner i erstatning. Konkursboet etter Terra Securities frafalt senere sitt krav.

Terra får skylden

Citigroup har hele tiden avvist kommunenes krav. Retten slår i dommen fast at Citigroup var ukjent med at Terra ga en gal fremstilling av deres markedsføringsmateriale.

Retten påpeker at Citigroup opplyste Terra om risikoen ved investeringene og slår fast at Terra forpliktet seg til å selge produktene til sofistikerte, institusjonelle investorer.

Dommen slår fast at Terra unnlot å opplyse kommunene, som ikke har lov å gjøre investeringer med betydelig risiko, om risikofaktorene.

Videre avviser retten konkursboets påstand om at Citigroup har ansvar for de feilaktige opplysningene kommunene fikk presentert.

Fem år

Kommunene er nå avskåret fra muligheten for å holde en av verdens største finansinstitusjoner ansvarlig for de feil og mangler som kommunene mener heftes ved Citigroups produkter, ifølge advokat Lund.

– I avgjørelsen er Terra ene og alene gjort ansvarlig for de feil som er begått, opplyser kommunenes advokat til Dagens Næringsliv.

Saken har gått gjennom det amerikanske rettssystemet i fem år, og hadde ved årsskiftet kostet bostyret over 90 millioner kroner.

(artikkelen fortsetter under)

Terra-rettssak i Oslo tingrett

Dommen, som ble avsagt i New York tirsdag, utgjør en endelig avslutning for Terras søksmål mot Citigroup. Men Terra-saken fortsetter likevel sin lange vandring i rettssystemet. For tiden pågår en sivilsak i Oslo tingrett, der Haugesund sammen med de sju kommunene som var del av Citigroup-søksmålet krever 100 millioner kroner fra Terras forsikringsselskap ACE European Group Limited.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Åtte kommuner rammet

Terra-saken startet å rulle da det ble kjent at fire nordlandskommuner – Hemnes, Hattfjelldal, Narvik og Rana – hadde lånt penger med sikkerhet i framtidige kraftinntekter. Pengene var investert i kompliserte fondsprodukt med høy risiko i USA gjennom storbanken Citibank.

Etter at saken begynte å utvikle seg, viste det seg at også kommunene Vik, Bremanger, Haugesund og Kvinesdal hadde gjort lignende investeringer. Og verst var situasjonen for Bremanger, som hadde plassert 350 millioner kroner i såkalte hedgefonds.

Saken ble først kjent i media da journalist Morten Hofstad i Finansavisen begynte å skrive om saken i oktober 2007. Hofstad var i 2008 tildelt Skup-prisen for avsløringen.

Investeringene viste seg å være i strid med kommuneloven, og kommunene måtte etter tur selge seg ut av investeringene under tvang, med enorme tap.

Laget film om krisen

I mars i fjor var det premiere på Hans Petter Molands film, «Når boblene brister». Filmen forklarer hvordan det var mulig at de norske kommunene kunne spille bort sikre kraftinntekter på Wall Street.

Filmen tar utgangspunkt i Vik i Sogn og Fjordane, som satset fremtidige kraftinntekter på børs gjennom Terra Securities, for å få råd til ny vei til bygda.

– Vik kommune solgte 10 års fremtidig kraftproduksjon og plasserte alle pengene i produkter som ble solgt inn som tilnærmet risikofrie, sier NRKs økonomikommentator Steinar Mediaas i dokumentaren.

– Profesjonelle svindlere

Med Terra-skandalen kom finanskrisen for alvor til Norge. Vik kommune alene har tapt 145 millioner kroner.

Bobestyrer Jon Skjørshammer i konkursboet til Terra Securities har på vegne av de norske kommunene brukt over 100 millioner kroner på å få igjen pengene sine fra amerikanske Citigroup.

– Her ble det svindlet for milliarder av kroner av profesjonelle svindlere som fløy rundt sammen med ratingselskaper og store internasjonale banker og pakket sammen produktene, sier investor Øystein Stray Spetalen i filmen.

I dag er det premiere på Hans Petter Molands film om da finanskrisen kom til Norge. Filmen forklarer hvordan det var mulig at norske utkantkommuner kunne spille bort sikre kraftinntekter på Wall Street.

Investor Øystein Stray Spetalen sier i filmen at det var umulig for politikerne i de norske kraftkommunene å skjønne at de gamblet høyt med kommunens kraftinntekter.