Normal

– Vi skal bevise at Terras informasjon til kommunene ikke var korrekt

– Produktene Terra solgte var uegnet for kommuner, og det kan vi bevise, sa kommunenes advokat Stein Erik Stinessen da Terra-rettssaken startet i dag.

Terra-rettssaken i Oslo tingrett. Ordf. Asgeir Almaas og Petter Steen jr.

Sammen med sin kollega Asgeir Almaas (t.v.) i Hattfjelldal satt Haugesundordfører Petter Steen jr. i ordførerstolen da Terra-saken eksploderte for sju år siden. Begge mener de har en god sak når den første Terra-rettssaken i Norge starter i dag.

Foto: John Inge Johansen

Følg rettssaken direkte fra Oslo tingrett her

Det var en spent stemning da den første norske rettssaken etter Terraskandalen startet i Oslo tingrett i dag. Åtte kraftkommuner krever 100 millioner kroner i erstatning fra Terras forsikringsselskap ACE European Group Limited etter at de ble påført et milliardtap i 2007.

Hvilke nye momenter denne rettssaken kan frambringe vil ikke Haugesund-ordfører Petter Steen jr. (H) snakke om.

– Det vil jeg ikke spekulere i. Nå avventer jeg det som retten kommer fram i retten, sa han til NRK.no like før rettssaken startet i morges.

Haugesund og Hattfjelldal er første kommuner ut. Begge de nåværende ordførerne satt i ordførerstolen da nyheten sprakk for sju år siden. Haugesund tapte nesten 131 millioner kroner i investeringsskandalen. For Hattfjelldal endte tapet på litt over 88 millioner kroner.

Bremanger, Hattfjelldal, Haugesund, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik mener forsikringsselskapet ACE European Group Limited har et forsikringsansvar for tapene i Terra-skandalen.

– Uaktsom rådgivning

De to kommunenes advokater Stein Erik Stinessen og Ulf Larsen vil legge ned påstand om at ACE må betale 100 millioner kroner i erstatning til Terra-kommunene. Beløpet er det maksimale som dekkes av de to polisene som kravet er basert på.

Kommunene mener Terra Securities bedrev uaktsom finansiell rådgivning etter at de tapte nesten én milliard på de feilslåtte investeringene gjennom meglerfirmaet.

– Her er saken i et nøtteskall: Har Terra gitt rådgivning som kan være erstatningsbetinget? I rettssaken skal vi bevise at informasjonen fra Terra til kommunene var ikke korrekt. Produktene de solgte var uegnet for kommuner, og dette er det vi skal bevise i løpet av disse dagene, sa Haugesund kommunes advokat Stein Erik Stinessen.

Forsikringsselskapet: – Har god sak

Forsikringsselskapet ACE European Group Limited bestrider dette og skriver i sitt sluttinnlegg til retten at det heller ikke er påvist noen årsakssammenheng mellom Terra-meglernes opptreden og kommunenes tap. Forsvarer Atle Lunder mener hans klient har en god sak.

– Vi har en forventninger til sluttinnlegget. Vi mener det er grunnlag for frifinnelse, sier han til NRK.no.

Erkjente erstatningsansvar

Terra-rettssaken i Oslo tingrett, ordf Asgeir Almaas og Petter Strøm jr.

Haugesund og Hattfjelldal er første kommuner ut. Begge de nåværende ordførerne satt i ordførerstolen da nyheten sprakk for sju år siden.

Stinessen påpeker at Terra erkjente et erstatningsansvar overfor kommunene da de la ned virksomheten. Selskapet fikk forhåndsvarsel fra Kredittilsynet, sier advokat Stinessen, og refererer deler av varselet.

– Kredittilsynet mente at risikoen for tap var grovt undervurdert i presentasjonen som Terra gjorde av sine forskjellige produkter. De fremstår som mangelfulle og villedende, og det er utelatt informasjon om tilleggsutbetalinger og tap, sa han i Oslo tingrett.

Tilsynet sier også at kommunene ikke er å anse som profesjonell part en denne type finanstransaksjoner.

Dette bestrides av motparten, som mener at kommunene må betraktes som profesjonelle parter i avtaleinngåelsen.

– Husk at ingen av disse kommunene som vi snakker om i denne saken er noen spesielt høyinntektskommune, sa advokat Ulf Larsen, som også representerer kommunen.

– Ingen kvalitetssikring

I sin gjennomgang av forutsetningene for kommunene da de gikk inn i avtalene med Terra, påpekte han at kommunene hadde stor tillit til rådgiverne.

– Sparebankene som eiere ble aktivt brukt av Terraselskapene i presentasjonen for kommunene. Vår påstand er at ingen av de ansatte i noen av kommunene hadde forutsetning for å skjønne det de leste omkring de avanserte finansielle pakkene de skulle investere i. Dette visste Terra Securities, og de gjorde ingeting for å kvalitetssikre at kommunene skjønte dette, sa Ulf Larsen.

Tingrettsdommer Elisabet Arntzen har ansvaret for gjennomføringen av rettssaken mot ACE European Group som er anlagt av de åtte kommunene som er involvert i Terra-saken.

Det er satt av fem uker til saken i tingretten.

Tidligere Terra-megler Harald Norberg er også tilstede i tingretten.

Tidligere Terra-megler Harald Norberg er også til stede i tingretten.

Foto: John Inge Johansen / NRK