Hopp til innhold

Ordfører om Terra-saken: – Et mareritt for alle involverte

Sammen med sin kollega i Hattfjelldal satt Haugesundordfører Petter Steen jr. i ordførerstolen da Terra-saken eksploderte for sju år siden. Begge mener de har en god sak når den første Terra-rettssaken i Norge starter i dag.

Sammen med sin kollega Asgeir Almaas (t.v.) i Hattfjelldal satt Haugesundordfører Petter Steen jr. i

Sammen med sin kollega Asgeir Almaas (t.v.) i Hattfjelldal satt Haugesundordfører Petter Steen jr. i ordførerstolen da Terra-saken eksploderte for sju år siden. Begge mener de har en god sak når den første Terra-rettssaken i Norge starter i dag.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Følg rettssaken direkte i Oslo tingrett her

– Helt siden 2007 har vi skjønt at dette kom til å bli et langt lerret å bleke, gjennom rettsaker og andre skritt. Sånn sett er det greit å komme i gang med rettsaken nå, sier ordfører i Haugesund, Petter Steen jr. (H) til NRK.

I dag starter sivilsaken i Oslo tingrett der de åtte involverte kommunene krever 100 millioner kroner etter Terra-skandalen. Det er satt av fem uker til saken i tingretten.

Bremanger, Hattfjelldal, Haugesund, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik mener forsikringsselskapet ACE European Group Limited har et forsikringsansvar for tapene i Terra-skandalen.

Petter Steen jr.

ET MARERITT: Ordfører i Haugesund, Petter Steen jr (H), sier Terra-saken har vært et mareritt for alle involverte.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB/Scanpix
Ordfører i Hattfjelldal, Asgeir Almås (Ap)

FØRSTE VITNE: Ordfører i Hattfjelldal, Asgeir Almås (Ap), skal som første vitne forklare seg for retten.

Kommunene bygger dette på at de mener Terra Securities bedrev uaktsom finansiell rådgivning.

Forsikringsselskapet bestrider dette og skriver i sitt sluttinnlegg til retten at det heller ikke er påvist noen årsakssammenheng mellom Terra-meglernes opptreden og kommunenes tap.

– Har vært et mareritt

Haugesund og Hattfjelldal er første kommuner ut. Begge de nåværende ordførerne satt i ordførerstolen da nyheten sprakk for sju år siden.

Haugesund tapte nesten 131 millioner kroner i investeringsskandalen. For Hattfjelldal endte tapet på litt over 88 millioner kroner.

Høyreordfører Petter Steen jr. legger ikke skjul på at ordet «Terra» ikke står høyt i kurs i hans vokabular.

– Det er egentlig synd at det er slik, for Terra er jorda og planeten vi bor på. Terra har vært et mareritt for alle som har stått oppe i det, og har opplevd alle sider ved sakskomplekset.

Mener de har en god sak

Haugesundordføreren vil nødig snakke om hvilke forventninger han har til det som skjer i Oslo tingrett i dag.

Selv tar han turen til hovedstaden denne uka hvor han sammen med Hattfjelldal-ordfører Asgeir Almås (Ap) skal vitne.

– Det blir feil av meg å forhåndsprosedere saken i media. Jeg har respekt for at tingretten vil gjøre en samvittighetsfull og god vurdering, forklarer Steen jr.

– Gruer du deg?

– I en rettssak kan det bli to utfall. Men hadde ikke Haugesund kommune ment at vi hadde en god sak, så hadde vi aldri gått til søksmål.

– En uvirkelig opplevelse

Hattfjelldal kommune på Helgeland i Nordland tapte 88 millioner kroner på Terra-saken. Innbyggerne i Hattfjelldal merker godt at kommunen har en mer anstrengt økonomi.

– Vi sparer inn alle steder vi kan, men skjermer skole, og pleie og omsorg. Kultursektoren merker det godt. Vi lar også stillinger stå vakante, ikke minst i sentraladministrasjonen, forteller ordfører Asgeir Almås.

I likhet med sin ordførerkollega i Haugesund sto Almås midt i det da Terra-saken eksploderte.

– Det var en uvirkelig opplevelse. Det var et stort sjokk, skildrer han.

Selv skal Almås i vitneboksen 6. februar som første vitne. Han tror kommunene har en god sak når de nå møter forsikringsselskapet ACE Eurepean Group Limited i Oslo tingrett.

– Jeg skal være til stede i retten under vitneavhørene og sluttprosedyrene. Jeg er innstilt på å gjøre mitt aller beste for at våre argumenter skal komme frem, og for at vi skal få en rettferdig dom.

Det er advokatfirmaet Arntzen de Besche som representerer forsikringsselskapet.

Hattfjelldal tapte 88 millioner kroner på Terra-saken. Vi sparer inn alle steder vi kan, men skjermer skole, og pleie og omsorg. Kultursektoren merker det godt. Vi lar også stillinger stå vakante, ikke minst i sentraladministrasjonen.

Asgeir Almås, ordfører Hattfjelldal

I en mail til NRK skriver advokat Carl Philip F. Fleischer at de ikke ønsker å uttale seg i media før saken er begynt.

– Vil ta tid

Ordfører Petter Steen jr. er trygg på at de to kommunene stiller godt forberedt foran rettssaken.

– Vi har meget dyktige advokater som har gjort en veldig grundig jobb så langt, blant annet for Haugesund og Narvik. Vi hadde to rettsrunder i London, og jeg opplever at forberedelsene har vært grundige og gode fra deres side.

Steen jr. ser ikke bort fra at flere kommuner vil følge etter.

– Saken gjelder åtte kommuner. Vi har hele veien stått skulder ved skulder, og det vil vi fortsette å gjøre.

– Men selv om vi skulle vinne frem i denne saken, er ikke saken over. Det er et konkursbo som skal gjøres opp, og hvor vi har krav. De sju andre kommunene er dessuten fortsatt i rettslige prosesser i USA mot Citigroup. Dessverre vil det gå en stund før denne saken er ute av verden, og vi kan sette to streker under svaret, avslutter ordføreren.