Tatt for fiskesmugling: – Det er rikelig med fisk i Norge

Opprørte fisketurister tatt for fiskesmugling mener kvotene for utføring av fisk fra Norge er for lave. – Kvotene kunne gjerne vært høyere, mener NHO Reiseliv.

Tollere tar polske fisketurister med for mye fisk

Her tar tollerne på riksgrensen polske fisketurister med 141 kilo for mye fisk i bilen.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– En kvote på 15 kilo fisk er altfor lite. Hvis du får en stor fisk på ti kilo og skal være her i en uke, så er kvoten brukt opp med en gang, sier den polske fisketuristen Stanislag Zuakowsky til NRK.

Han er akkurat stoppet på tollstedet Bjørnfjell i Narvik kommune ved svenskegrensen. Turistene har 100 kilo for mye fisk med seg i bagasjerommet.

Beslagla 458 kilo på én dag

Rolf Berget, kontorsjef Narvik/Bjørnfjell tollsted holder opp beslaglagt fisk

Rolf Berget, kontorsjef Narvik/Bjørnfjell tollsted.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Kontorsjef ved Bjørnfjell tollsted, Rolf Berget, rekker så vidt og lukke porten til lageret på tollstasjonen på Bjørnfjell før den igjen må åpnes.

En kassebil med polske fisketurister blir vinket inn. Mange isoporkasser stablet tett i tett i bilen har fått tollerne til å reagere. Fiskekassene blir lastet ut og innholdet veid.

– De fleste beslagene vi har gjort gjelder fisk ut av Norge. Vi antar at en del av dette går til salg i utlandet, sier Berget.

Bare i løpet av noen få timer mandag ettermiddag beslaglegger Tollvesenet 458 kilo ferdig vakuumpakket fiskefilet fra tre polske og en tysk bil.

– 15 kilo er ingenting. Hvis jeg får fisk hver dag, blir det fort 70 kilo på en uke. Det er rikelig med fisk i fjordene i Norge, så jeg mener kvoten er for liten. 25 kilo per person ville vært bedre, sier fisketuristen Zuakowsky.

(Artikkelen fortsetter under)

Polske fisketurister tatt for forsøk på fiskesmugling

Polske fisketurister tatt for forsøk på smugling av 100 kilo for mye fisk.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Går mot rekordår

Fisketurister har lov til å ta med seg 15 kilo ren filet ut av Norge. I tillegg kan de ta med seg én såkalt troféfisk på toppen, det vil si en usløyd fisk de anser som en god fangst.

Tollvesenet har så langt i sommer beslaglagt over tre tonn ulovlig fanget fisk og 2014 kan bli et nytt rekordår i beslaglagt smuglerfisk. Også i fjor gjorde Tollvesenet flere beslag enn i 2012. 1.690 beslag i løpet av 2013 utgjorde en økning på 14 prosent sammenliknet med året før.

Det største enkeltbeslaget i tollregionen er på 325 kilo fiskefilet.

– Kunne vært høyere

Geir Solheim

Regiondirektør for Nord-Norge i NHO Reiseliv, Geir Solheim.

Foto: NRK

Fra 1. juni 2006 ble det innført utførselskvote for fisk og fiskevarer fra sportsfiske i Norge. Grensen ble satt til 15 kilo selvfanget fisk. NHO Reiseliv i Nord-Norge var imot den lave grensen.

– Vi var veldig uenige da grensa ble satt til 15 kilo filet, men vi har hele tiden vært innforstått med at det måtte være en maksgrense. Vi mener at grensa kunne vært 20 kilo filet, sier regiondirektør Geir Solheim.

Bransjeorganisasjonen informerer nå grundig på turistanlegg, slik at ingen skal kunne si at de ikke kjenner reglene.

– Vi forsvarer på ingen måte turister som smugler fisk ut av landet. Det viktigste med fisketurisme i Norge er opplevelsen, ikke at man kan ta med fisken hjem.

– Da loven ble innført, spådde dere at flere av dem som satset på fisketurisme ville gå konkurs. Har det slått til?

– Nei, det har det på ingen måte.

Fisken kastes

Beslaglagt fisk av beste kvalitet

Beslaglagt fisk av beste kvalitet. Mesteparten av filetene består av ryggstykker, og det skal mye fisk til for å få 100 kilo filet.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Bare i Nordland har de stoppet ett tonn på grensa hittil i år. Kontorsjef Berget går bort til et lass av fiskefilet liggende i Tollvesenets garasje på Bjørnfjell.

– Dette er fiskefilet av ypperste kvalitet. Det er vakuumpakket og ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Tilsynelatende prima vare, sier han.

Fileten av ypperste kvalitet går nå til destruksjon og saken er anmeldt til politiet.

Tollbeslag i Nord-Norge første halvår

Beslag

2012

2013

Utvikling

Enkeltbeslag totalt

860

1105

245

Narkotikabeslag

23

24

1

Alkoholbeslag totalt

595

734

139

Alkoholbeslag brennevin (liter)

354

571

217

Fiskebeslag (kilo)

1446

3084

1638