Hopp til innhold

Sykehus i Nord-Norge kan miste kreftbehandling

Helsedirektoratet foreslår å sentralisere kreftkirurgien for å gi et mer robust tilbud.

Helsedirektoratet foreslår å sentralisere kreftkirurgien for å gi et mer robust tilbud.

En ny rapport fra Helsedirektoratet anbefaler å sentralisere flere former for kreftkirurgi.

Det vil bety at flere sykehus i Nord-Norge mister kirurgiske tilbud og at kreftpasienter ikke lenger blir operert lokalt.

Fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli sier at folk i Nord-Norge må være beredt på at behandlingstilbud sentraliseres i framtida, sier Helse Nord.

– Det er en utvikling som vi ikke kan unngå. Hvis man tar bort funksjoner fra avdelinger som har marginalt opptaksområde, så vil det få konsekvenser for andre deler av helsetilbudet, sier Trollåli til NRK.

– For få fagfolk

Klinikksjef Geir Tollåli

Fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

For å behandle en kreftform mener Helsedirektoratet at sykehus trenger minst tre spesialister og må utføre minst tjue operasjoner årlig.

På lunge-avdelingen ved Nordlandssykehuset i Bodø er det i dag både for få spesialister og pasienter i forhold til kravene som settes.

– Nordlandssykehuset har hatt en utfordring i forhold til å rekruttert tilstrekkelig antall fagfolk. Den utfordringen ser vi og vi må gjøre en vurdering når den nasjonale planen blir vedtatt, sier Trollåli.

– Kan det bli aktuelt å flytte noen funksjoner?

– Ja, det er en av de utfordringene vi ser.

Kreftforeningen positive

Kreftforeningen ønsker gjennomgangen Helsedirektoratet nå har satt i gang velkommen.

Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen

POSIVT: Kreftforeningen er positiv til sentraliseringen.

Foto: Marianne Otterdahl-Jensen

– Øvelse gjør mester og de kirurgene som behandler kreft, bør behandle et visst antall, sier assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei.

Det er i dag rundt 50 sykehus som tilbyr kreftoperasjoner i Norge. Hvor mange det blir i framtiden avgjør Stortinget trolig til høsten, når en ny nasjonal sykehusplan skal vedtas.

NRK anbefaler