Hopp til innhold

Svenske sykehus­vikarer korona­smittet – Settes i arbeid før man vet om de er smitte­frie

Norske sykehus er helt avhengige av svenske vikarer på sommeren. Alle testes for koronasmitte, men flere har blitt satt i arbeid før man vet om de er smittet.

Sandnessjøen sykehus

Svensk vikarsykepleier fikk påvist koronasmitte: Prosedyrene til Helgelandssykehuset for testing av helsepersonell som leies inn tilsier at personellet kan begynne i arbeid før resultat av test foreligger. Bakgrunnen er behovet for innleid personell til å opprettholde driften, skriver sykehuset selv.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

En svensk vikarsykepleier testet fredag kveld positivt for koronasmitte ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen. Nå er hele den kirurgiske avdelinga stengt.

Samtidig har en svensk vikarlege testet positivt for covid-19 på den medisinske avdelingen ved Nordfjord sykehus i Sogn og Fjordane.

Begge hadde fått fritak fra karanteneplikten, og begynte å jobbe før prøvesvarene om koronasmitte var klare.

For sykehusene er det helt nødvendig å sette inn vikarer i arbeid uten karantene for å opprettholde drifta.

Vil ha strengere krav til utenlandske vikarer

Helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Brun Gundersen vil ha strengere krav til testing av utenlandske helsearbeidere før de begynner å jobbe i Norge.

– Det er helt uakseptabelt at personer fra høyrisiko land som Sverige kommer til Norge med covid-19, jobber i norsk helsevesen og utsetter våre innbyggere og pasienter for fare, sier Gundersen til NRK.

Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet

Åshild Bruun-Gundersen er helsepolitisk talsperson for Fremskrittspartiet. Hun sitter også i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

I fjor ble det innført et krav i smittevernloven om helseattest for utenlandske helsearbeidere for å forhindre smitte av tuberkulose.

– Jeg kan ikke forstå at de samme kravene ikke stilles for koronaviruset. Vi vet alle at Sverige er et høyrisikoland for smitte av covid-19, og vi bør være bekymret for helsearbeidere som kommer derfra når de ikke har testet seg først, mener Gundersen.

– Ikke mulig å fange opp absolutt all smitte

I Sandnessjøen er nå hele den kirurgiske avdelingen stengt, seks pasienter er isolert og 16 ansatte kan være smittet.

Sykepleieren som testa positivt for koronasmitte kom til Sandnessjøen på mandag, og hadde da ingen symptomer.

– Det er gjort en grundig risikovurdering før personell settes i arbeid, og ingen med symptomer får arbeide, skriver Helgelandssykehuset.

Ifølge assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad må alt utenlandsk helsepersonell som kommer til Norge fra land med mye smitte testes når de kommer hit.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad

Espen Rostrup Nakstad er assisterende direktør i Helse- og omsorgsdepartementet.

Foto: Terje Pedersen

Etter noen dager må de testes på nytt. I tillegg er sykehusene pålagt å gjøre individuell risikovurdering for alle utenlandske vikarer.

– Det er kanskje ikke mulig å fange opp absolutt all smitte selv med et sånt system. Det er snakk om friske personer uten symptomer. Da blir det en asymptomatisk test, som betyr at vi tester for å fange opp virus i en tidlig fase hvis de likevel skulle være smittet, sier Nakstad til NRK.

Omfattende vikarbruk fra utlandet om sommeren

Både i Nordfjord og i Sandnessjøen er det satt i gang et stort arbeid med å spore smitten. Pasienter som trenger behandling blir sendt til andre sykehus i nærheten.

Begge sykehusene har forholdt seg til FHIs retningslinjer for fritak om karantene.

De er klare på at helsepersonell fra utlandet kan få fritak fra karantene hvis de er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse.

Nakstad sier at vikarbruk fra utlandet i feriesammenheng er vanlig, og på mange sykehus helt nødvendig.

– Det varierer fra sykehus til sykehus, men det brukes svenske vikarer både på de store sykehusene på Østlandet og i Nord-Norge på sommerstid. Det er ganske mange svenske leger og sykepleiere som jobber i Norge i perioder.