Hopp til innhold

SV sier ja til Nord-Norgebanen: – Må bygges snarest

SVs landsmøte går inn for bygging av Nord-Norgebanen. – Minst forurensende og mer trafikksikkert, sier fylkesleder. Det vil koste, sier samfunnsøkonom.

Godstransport på Nordlandsbanen

Flere vogntogulykker i vinter har gitt vann på mølla for Nord-Norgebanen-forkjemperne. De ser på en ny jernbane som alternativ for sikker godstransport i fremtiden.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Landsmøtet i SV har vedtatt en uttalelse som heter «Jernbane er nødvendig». Der krever vi at Nord-Norgebanen kommer inn i nasjonal transportplan og at det bygges jernbane i nord. Snarest, sier Christian Torseth, fylkesleder i Nordland SV.

Vedtaket ble klart på SVs landsmøte på Gardermoen søndag. Der ga fylkeslagene i Nordland, Troms og Finnmark sterkt uttrykk for behovet for jernbane i nord.

– Nord-Norgebanen er ikke bare en mulighet, den er en nødvendighet, sa Torseth til NRK før landsmøtet.

– Nord-Norge må også få

For en uke siden sa også Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark at de vil ha jernbanen. Arbeiderpartiet har sitt landsmøte til uken.

Christian Torseth byline

Christian Torseth, fylkesleder i Nordland SV.

Thorset mener det er på høy tid at jernbanen bygges.

– Transport skal gå på den måten som er minst forurensende og ikke øker risikoen i trafikken, sier han.

– Man må minke avstander og gjøre det enklere for folk å komme seg imellom. Da kan man også øke tilflytningen til Nord-Norge, sier Torseth.

Økning i tungtransport og klima er blant argumentene som blir brukt.

– Resten av landet har jernbane, og det må også Nord-Norge få. Snarest, sier han og gjentar at jernbane i nord er en nødvendighet.

Nordlandsbanen til Bodø

Det har ikke blitt bygget jernbane i Nord-Norge siden Nordlandsbanen sto klar i 1962. Nå vil SV ha fortgang i utbyggingen i nord.

Foto: Sverre A. Børretzen / SCANPIX

Høy byggekostnad

Forskningsleder ved transportøkonomisk institutt, Askill Harkjerr Halse, sier en jernbane vil bety et bedre transporttilbud for folk, kunne frakte gods i store volum – og gjøre det sikkert.

Askill Harkjerr Halse

Askill Harkjerr Halse, forskningsleder ved transportøkonomisk institutt.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Vinteren har vært preget av flere ulykker knyttet til utenlandske vogntog. Sju av ti førere på norske veier er bekymret for tilstanden til utenlandske vogntog de møter.

Utfordringen for Nord-Norgebanen er byggekostnaden.

– Med en såpass høy byggekostnad som det antagelig er her, betyr det at det må være en betydelig nytte om det skal lønne seg samfunnsøkonomisk, sier Halse.

– Også en usikkerhet

Men er det fremtidsrettet å bygge jernbane i dag?

Halse påpeker at det fortsatt bygges og satses mye på jernbane i store europeisk land som Spania, Tyskland og Frankrike.

– Det er klart når man gjør investeringer som har en såpass lang tidshorisont, så må man også ta innover seg at det er usikkerhet i fremtiden til hva behovet egentlig vil være, sier Halse.

– Det kan dukke opp nye ting som gjør at investeringen plutselig ikke fremstår som så lønnsom likevel, sier han.

Nå foregår det en utredning av Nord-Norgebanen. Den vil være ferdig 15. mai. Høringsfristen er 1. september. Midt under høstens kommunevalgkamp.

SVs landsmøte på Gardermoen

Partileder Audun Lysbakken taler til Landsmøtet i SV. Der gikk flertallet inn for å få Nord-Norgebanen inn i nasjonal transportplan.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

NRK rekrutterer for tida deltakere til prosjektet Hele Norge snakker, der folk kan bli koblet sammen med noen de er uenige med. 25. mai skal par snakke sammen på arrangementer rundt om i landet. Hvis du vil delta, kan du svare på spørsmålet under for å begynne påmeldingen.