Storlån rammer Terra-kommuner på vei ut av gjeldskrisa

Tapet på de skandaløse Terra-ivesteringene i amerikanske obligasjonene kostet Narvik på 200 millioner kroner. – Om tre år kan vi sette sluttstrek, sier ordføreren. Men midt i optimismen lurer en ny bombe som kan ramme den økonomiske hverdagen i Terra-kommunene.

 Narvik Rådhus

Narvik kommune ligger fortsatt nede økonomisk, men er på vei oppover. Et stort lån kan imidlertid gjøre ting vanskeligere for kommunen.

Foto: Mathis Eira / NRK

Ordfører Tore Nysæter (H) i Terra-kommunen Narvik har bare tre år igjen før han kan sette sluttstrek for det som ble et 12 år gammelt økonomisk mareritt for kommune og innbyggere i Narvik.

Hestekur

Tore Nysæter, ordfører i Narvik (H)

Ordfører Tore Nysæter er ikke overoptimistisk foran en rettssak mot DnB.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Terra-forfattar Morten Hofstad i skrivestova

Morten Hofstad var den journalisten som oppdaget Terra-skandalen i 2008.

Foto: Privat
– Vi har kuttet hardt i våre kostnader. Hele ti prosent av kommunens budsjett er borte, og hvert år siden skandalen har vi satt av rundt 30 millioner kroner for å dekke inn tapet og får kommunen på fote igjen. I tillegg måtte vi få ned de andre kostnadene, som var altfor høye, sier ordføreren til NRK.no.

Nå går det så bra i Narvik at kommunen tidligere enn planlagt slipper det åket det er å være inne på den såkalte Robek-lista, som i praksis setter kommunen under administrasjon av Fylkesmannen.

– Fra 2015 er vi selvstendige, sier Nysæter. Han har nå startet planleggingen av arbeidet som skal sikre kommunens forsømte eiendomsmasse.

Festbrems

– Dette blir dyrt, sier ordføreren, og legger til at befolkningen ikke kan regne med noen ny investeringsfest selv om det blir mer penger i kommunekassa. –Vi må kjøre stramt i mange år til, sier han.

Men oppe i denne nye optimismen lurer en ny bombe som kan ramme den økonomiske hverdagen i Terra-kommunene på nytt.

Håper på amerikansk rettsvesen

– Terra saken er langt fra et avsluttet kapittel for kommunene, selv om det går bedre nå, sier redaktør Morten Hofstad i Helgelands Blad. De han arbeidet i Finansavisisen, avslørte han årsaken til at mange kommuner tapte store deler av sin formue på obligasjons-spekulasjoner i USA. Nå peker han på utfallet av rettsaker i USA, samt et lån på over en milliard, som kommunene har i DNB.

Terra Securities var finansselskapet fikk et knippe kraftkommuner i Norge med på et finansielt eventyr i USA der en av verdens største Banker, Citi Bank. Da finansboblen sprakk, falt også verdiene på investeringene Citi Bank. Dette førte til at Terra-kommunene saksøkte Citi.

– Til høsten skal retten i New York bestemme seg for om de norske Terra-kommunene overhodet får til å bringe Citi Bank inn i en viktig rettsinstans. Her er utfallet usikkert, men det er allerede brukt mye penger til å forberede en eventuell rettsak, sier Hofstad.

Kjempelån

Han trekker også fram sammenhengen mellom rettsaken i USA og lånet i DNB.

– Tilbakebetalingstidspunktet for dette bestemmes av når rettsakene i USA er over, sier Hofstad.

I Nordland er det bare Rana av de fire Terra-komunene som har satt av penger til denne tibakebetalingen . Det betyr at de andre kommunene som tok lån i DnB, blir rammet i den daglige drifta i form av svekke likviditet.

– Jer er ikke superoptimistisk for utfallet av rettsakene i USA, men vinner vi over Citi Group, får vi en fin opptur, sier ordfører Tore Nysæter.