Skal finne ut hvorfor flere dør av hjerteinfarkt her

For tredje året på rad viser tall fra Folkehelseinstituttet at flere pasienter dør av hjerteinfarkt ved sykehuset i Mo i Rana, enn ved andre sykehus i landet. – Dette tar vi alvorlig, sier medisinsk direktør ved Helgelandssykehuset, Fred Mürer.

Helgelandssykehuset Rana

218 personer i fjor innlagt på Helgelandssykehuset i Mo i Rana med førstegangs hjerteinfarkt. 31 døde innen 30 dager.

Foto: Frank Nygård / NRK

– I landet som helhet er det cirka åtte prosent som dør innen 30 dager. I Mo i Rana er det cirka 15 prosent. Tallet er såpass stort at det er viktig at sykehuset går inn og ser på dette, sier seksjonssjef Jon Helgeland i Kunnskapssenteret til Folkehelseinstituttet.

Hvert år lager Folkehelseinstituttet en rapport om kvaliteten ved norske sykehus.
Undersøkelsen tar for seg en rekke diagnoser og ser på hvor mange av pasientene som er i live 30 dager etter at de ble innlagt.

Fred Mürer

Medisinsk direktør ved Helgelandssykehuset, Fred Mürer

Foto: Helgelandssykehuset

Rapporten viser at Helgelandssykehuset Mo i Rana, sammen med Nordlandssykehuset Vesterålen, Sykehuset Innlandet Kongsvinger, Sykehuset Innlandet Gjøvik og Førde sentralsjukehus i fjor hadde dårligst overlevelse for pasienter som rammes av hjerteinfarkt for første gang.

Sykehuset i Mo i Rana er alene om å ligge i bunn tre år på rad.

Sykehuset vet ikke hvorfor

Ved Helgelandssykehuset sier medisinsk direktør, Fred Mürer, at de ikke har noen forklaring.

– Vi vil selvfølgelig gå igjennom disse tallene for å se på om det er noe som kan forklare hvorfor Mo i Rana scorer dårligere.

Ifølge rapporten ble 218 personer i fjor innlagt på sykehuset i Mo i Rana med førstegangs hjerteinfarkt. 31 døde innen 30 dager.

Mürer sier de følger de nasjonale retningslinjene for behandling av hjerteinfarkt. Da de gikk gjennom alle de registrerte tilfellene for 2014 fant de ikke noen spesiell årsak. Nå skal sykehuset ta nok en gjennomgang.

Overlevelsen øker

Selv om Mo i Rana gjør det dårlig, går det framover. På nasjonalt nivå er det en svak økning i totaloverlevelse og overlevelse etter førstegangs hjerteinfarkt i den siste femårsperioden. Overlevelsen øker også i Mo i Rana.

Fred Mürer mener pasienter ikke har grunn til å bli bekymret over funnene i rapporten.

– Nei, gjennomgående er kvaliteten på norske sykehus god, også på sykehusene på Helgeland. Overlevelsen er gjennomsnittlig høy.