Hele fiskesamfunn forflytter seg: – Det går mye raskere enn vi har trodd

Klimaendringer og varmere hav gjør at fiskearter tvinges nordover i en hastighet som er fire ganger raskere enn man tidligere har trodd.

Fiskebåt, skreifiske

Store fiskesamfunn er nå i ferd med å forflytte seg i en hastighet som er fire ganger raskere enn tidligere antatt.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

I løpet av de siste 30 årene har temperaturen i Barentshavet steget med cirka 1,5 grad. Det fører til at mange av de varmekjære fiskeartene trekker nordover.

– At arter som torsk og hyse tar større plass i Barentshavet når det blir varmere har vi sett før, men ikke sånn vi ser det i den perioden vi er i nå, sier Maria Fossheim i Havforskningsinstituttet.

Flytter seg fortere enn ventet

Det har lenge vært kjent at torsken flytter seg nordover på grunn av klimaendringene, men Fossheim forteller til NRK at det skjer mye raskere enn ventet.

Forsker Maria Fossheim

Maria Fossheim sier torsk og hyse flytter seg mye fortere enn man først ventet.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Som følge av oppvarmingen av havet har de varmekjære fiskeartene, som torsk og hyse beveget seg nordover med en hastighet som er langt over det FNs klimapanel har forutsett. Vårt område er ganske spesielt fordi det har vært en stor oppvarming her, sier hun.

FNs klimapanel har regnet med at fiskene skulle ha en forflytning på cirka 40 kilometer per tiår.

– I det nordlige Barentshavet har vi observert forflytninger som er opp mot fire ganger så raskt. Det er veldig spesielt, forklarer hun.

Kombinasjon av naturlig og unaturlig oppvarming

Temperaturen på jorden har alltid forandret seg, og vi er inne i en naturlig varm periode nå. I tillegg til at vi opplever denne naturlige varmeperioden stiger temperaturen på grunn av klimagassutslipp. Denne kombinasjonen fører til at fisken flytter seg så raskt.

– Det har vært en eksepsjonell endring i dette området det siste tiåret. Forflytningen av fiskearter gjelder ikke bare fiskene i vårt farvann, men hele fiskesamfunn er nå på flyttefot, sier hun.

Havforskningsinstituttet forventer ikke at fiskene skal fortsette å flytte på seg i den samme farten, og tror den vil slakke ned.

– På samme måte som den globale oppvarmingen har fått en forsterkende effekt av den naturlige varmeperioden, tror vi den vil få en dempende effekt når vi kommer inn i en kaldere periode igjen. Dette er bare spekulasjoner, men det er en mulighet, sier hun.

Kan utkonkurrere arter

Torsken er en god konkurrent for arter som befinner seg i det nordlige Barentshavet, og det kan derfor skape problemer for hele økosystemet når den velger å flytte på seg.

– Torsken har en viss mulighet til å utkonkurrere mange av de arktiske fiskeartene. Torsken tar veldig stor plass, og den spiser av et bredt spekter. Mange områder, som har vært isolert for torsken, blir nå tilgjengelige. Da vil de arktiske fiskeartene lide under den, sier hun til slutt.

Torsk

Torsken er varmekjær og trives best i temperert vann. Nå må den ut på flyttefot.

Foto: Joachim S. Müller