Statens kjøp av flyruter i Nord-Norge skal utredes

Regjeringen ønsker en uavhengig vurdering av rutetilbudet i Nord-Norge.

Widerøe inn for landing

Samferdselsdepartementet har lyst ut på anbud en utredning av statens kjøp av persontransport med fly i Nord-Norge.

Foto: Frank Wilhelmsen

Samferdselsdepartementet har derfor lyst ut på anbud en utredning av statens kjøp av persontransport med fly i Nord-Norge.

– Hensikten er at dette skal gi et bedre grunnlag for å sikre et godt flytilbud tilpasset behovet i landsdelen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Rapporten skal vurdere dagens rutetilbud og foreslå hvordan et rutetilbud i Nord-Norge kan se ut fra 1. april 2017.

– Ting forandrer seg hele tiden, og vi ønsker å se om det er endringer som kan gjøres for å gi et best mulig tilbud til flest mulig innbyggere, sier statssekretær i samferdselsdepartementet, Tom Cato Karlsen (Frp) til NRK.

– Hvordan fungerer rutetilbudet i dag?

– I dag har vi ingenting å utsette på tilbudet, men som sagt så endrer dette seg hele tiden og endringer må vurderes.

Grunnlag for statlig kjøp

Tom Cato Karlsen

VURDERING: Stortingsrepresentant Tom Cato Karlsen (Frp) sier at utredningen skal gi et bedre grunnlag for å sikre et godt flytilbud til passasjerene.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Utredningen skal også se på forventet kostnad for staten, og hvilke kriterier som bør gjelde for at staten skal kjøpe flyruter.

– Regjeringen kjøper en del av flyrutene til Nord-Norge der det ikke er grunnlag for kommersiell drift. Vi mener det er nødvendig å ta en gjennomgang for å se om vi bruker pengene rett.

Utredningen skal også ta for seg om det er flyruter staten kjøper i dag som er levedyktige uten statlig kjøp.

Den vil vise om flyruter som staten sponser har fått et så bra passasjergrunnlag at man kan gjøre disse om til rene kommersielle flyruter uten statsstøtte, sier Karlsen.

Rapporten skal leveres innen 30. april og kommer til å være en del av høringen som Samferdselsdepartementet skal gjennomføre før neste kontraktsperiode lyses ut våren 2016.

Dette skal utredes:

Den som får oppdraget med å utarbeide rapporten, skal vurdere dagens rutetilbud og foreslå hvordan et rutetilbud i Nord-Norge kan se ut fra 1. april 2017. Utredningen skal blant annet ta for seg:

  • tilstanden for flyrutene i dag
  • forslag til hvilke flyruter staten bør kjøpe og hvilke krav som bør settes til disse
  • forventet kostnad for staten
  • hvilke kriterier som bør gjelde for at staten skal kjøpe flyruter
  • om det er flyruter staten kjøper i dag som er levedyktige uten statlig kjøp
  • trafikkprognose for perioden 2017-2022
  • forslag til tiltak for å forbedre konkurransen om flyrutene
  • om kjøp av helikoptertransport kan erstatte flytransport mellom Røst og Bodø og hvilke konsekvenser det eventuelt vil ha

NTB/NRK