NRK Meny

Står i sørgående kjørefelt

På E6 har det vært et trafikkuhell med et vogntog på sørsiden av Saltfjellet nord for Dunderland stasjon. Det er svært glatt på stedet.