Hopp til innhold

Traumepasienter forskjellsbehandles: – Diskriminering av en hel pasientgruppe

Pasienter med alvorlige traumer får ikke behandling ved anerkjent behandlingsinstitusjon fordi de bor på feil sted.

Marianne Finstad på Leknes i Lofoten sitter på en benk i hagen med hunden sin.

BLE FRISK: Marianne Finstad fra Leknes i Lofoten fikk behandling for barndomstraumer på Modum Bad. Hun reagerer på at ikke alle med behov får like god hjelp som henne.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Jeg ble syk. Veldig syk.

Trebarnsmor Marianne Finstad var i slutten av 30-årene da hun begynte å oppleve uforklarlige symptomer.

Hun fikk blackouts. Besvimte. Følte på sterk angst uten at hun skjønte hva det gjaldt. Hun ble alvorlig deprimert.

– Det var et halvt år hvor jeg omtrent ikke turte å sove, sier kvinnen fra Leknes i Lofoten.

Marianne Finstad fra Leknes i Lofoten.
Da hun var barn, opplevde Marianne Finstad seksuelle overgrep fra en person.
Marianne Finstad fra Leknes i Lofoten.
På grunn av trusler turte hun ikke å fortelle familien om det som hadde skjedd.
Marianne Finstad fra Leknes i Lofoten.
Sterke minner begynte å dukke opp i voksen alder.
John Inge Johansen/NRK

Traumer

– Jeg var ikke til stede i livet mitt. Jeg gikk på jobb, så kom jeg hjem og kollapset helt. Til slutt ble jeg sykmeldt. Jeg var så utmattet på grunn av søvnmangel og en kropp i alarmberedskap, sier Finstad.

Det tok rundt et år etter at symptomene gjorde seg gjeldende, til hun tok kontakt med en bekjent i voksenpsykiatrien.

Finstad hadde allerede vært utredet for somatiske lidelser. Uten funn.

Så begynte ballen å rulle.

– Jeg kom ganske raskt til en psykiater som pekte på traumer fra barndommen. Hun fortalte meg om et godt behandlingstilbud. Jeg ble søkt inn på Modum Bad.

Oppholdet i 2016 gjorde at hun ble en «før og etter Modum»-versjon av seg selv.

Nåløyet

Men Marianne Finstad ville ikke fått hjelp ved Modum Bad hvis psykiateren hadde søkt henne dit i dag.

Modum Bad anses som ledende i behandling av pasienter med traumer, og knytter forskning tett opp mot arbeidet.

Den private institusjonen som ligger i Viken behandler psykiske lidelser som traumer, angst, depresjon og spiseforstyrrelser.

Klinikken er en del av ordningen med fritt behandlingsvalg.

I 2011 inngikk Modum Bad en driftsavtale med Helse Sør-Øst, med fornyelse av avtalen i 2015. Etter det har nåløyet for å komme til traumebehandling blitt trangere.

I 2022 er ikke tilbudet lenger for alle.

Pål Ulvenes
Pål Ulvenes ved Modum Bad sier driftsavtalen med Helse Sør-Øst tar opp det meste av klinikkens kapasitet.

Venteliste

– De som kommer hit med traumelidelser har ofte opplevd ting som strekker seg litt utenfor det som er vanlig for de fleste. Det er en gruppe mennesker som ofte har lidd lenge og har et tydelig behov for tilbud, sier konstituert fagdirektør ved Modum Bad, Pål Ulvenes til NRK.

Over 70 prosent av de som søkes til Modum Bad har traumer.

Behandlingsstedet har i overkant av 100 pasientplasser. Lange ventelister gjør at klinikken må prioritere.

Vi har en avtale med Helse Sør-Øst som opptar det meste av kapasiteten. Ventelistene våre tilsier at det er behov for behandlingene vi tilbyr innenfor regionen, sier Ulvenes.

«Sørge-for-ansvaret»

Ifølge kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande i Helse Sør-Øst, har Modum orientert helseforetaket om at ventelistene for behandling av alvorlige traumelidelser er lang.

– Ved nye henvisninger har Modum Bad gjort løpende vurderinger, og har avvist enkeltpasienter fra andre regioner, skriver Sande i en e-post til NRK.

Loven om fritt behandlingsvalg gir pasienter rett til å velge behandlingssted. Men Helse Sør-Øst mener spesialisthelsetjenesteloven gir helseforetaket rett til å prioritere egen befolkning.

Dersom helseforetaket risikerer å ikke kunne sørge for folk i egen region, trår det såkalte «sørge-for-ansvaret» til.

– Diskriminering

Generalsekretær Line K. Rødseth i Landsforeningen mot Seksuelle Overgrep (LMSO) mener det hjelper lite at gode behandlingstilbud eksisterer når det ikke er tilgjengelig for de som trenger det.

De som har vært så heldige å få komme til Modum Bad forteller om gode resultater. Mange lever et annet liv etter behandling.

Det at traumepasienter avvises av Modum Bad, mener Rødseth er svært problematisk.

Dette mener vi er diskriminering av en hel pasientgruppe. De får ikke tilgang med bakgrunn i hvor de bor i landet. Flere av våre medlemmer melder om at det ikke fins et eneste alternativ der de befinner seg.

Rødseth sier tilbudet i landet for øvrig er mangelfullt. Tilbudene er ikke tilpasset folk med komplekse traumelidelser, og behandlingen blir ofte for kort, sier hun.

Mange har vært svært mange år på DPS. Fagfolk rundt dem er frustrerte fordi de ikke har andre steder å henvise til. Å stå i flere år uten behandling for svært alvorlig psykisk sykdom er kjempealvorlig.

Det fins ingen slike eksempler når det gjelder somatisk sykdom. Våre medlemmer har vært utsatt for seksuelle overgrep, mange har PTSD, kompleks PTSD og DID, sier Rødseth.

Line K. Rødseth i Landsforeningen mot Seksuelle Overgrep.

SVÆRT PROBLEMATISK: Line K. Rødseth i LMSO mener det er et stort problem at ikke alle som trenger det får tilgang på traumebehandling på Modum.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Helseforetak fornøyd med egne traumetilbud

NRK har kontaktet Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord. Alle helseforetakene mener deres egne traumetilbud er faglig godt nok for pasientene.

– Dersom pasienter ønsker behandling ved Modum Bad i tråd med ordningen Fritt behandlingsvalg og ikke får et slikt tilbud, vil pasienten likevel tilbys et forsvarlig behandlingstilbud i egen helseregion.

Ola Jøsendal, assisterende fagdirektør i Helse Vest RHF.

Traumepasienter som er underlagt Helse Nord får tilbud ved ordinære psykiatriske poliklinikker ved sykehusene, spesialiserte døgnenheter, samt at helseforetaket har en egen avtale med Viken senter i Bardu i Troms.

Modum bad
Modum Bad behandler flere forskjellige psykiske lidelser, og har rundt 100 pasientplasser i dag.
Badegjester ved Modum bad i 1870-årene.
I 1857 åpnet kurbadet St. Olafs Bad på Modum. 100 år etter ble Modum Bads Nervesanatorium offisielt åpnet.

– Hver region har ansvar

Pasienter i Nord-Norge skal ha et godt og nært tilbud.

Det sier Jon Tomas Finnsson, leder for Seksjon for psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord.

Viken senter er et døgntilbud. Det er et relativt langvarig tilbud for behandling for de som trenger det for å jobbe med sine utfordringer. Viken senter gjør egne evalueringer og vi har god grunn til å tro at de leverer et meget godt tilbud.

Finnsson sier Helse Nord ikke er i tvil om at Modum Bad leverer et godt tilbud til traumepasienter. Han skjønner bekymringen til pasienter som ønsker seg dit, men ikke får opphold innvilget.

Men hver region har ansvar for å skaffe et godt behandlingstilbud i pasienter i sitt område. Det har Helse Nord gjort, og det har Helse Sør-Øst gjort.

Mener helseforetakene misforstår

Det er ikke første gang pasienter fra bestemte regioner opplever å bli avvist, og dermed ikke får behandlingstilbudene på stedene de ønsker.

NRK har tidligere fortalt om Vanja Sommerseth fra Bø i Vesterålen. Sommerseth fikk ikke tilbud om den beste kreftbehandlingen. Årsak? Hun har feil postnummer.

Jusekspert Anne Kjersti Befring ved UiO mener helseforetakene har misforstått hensikten med lovgivningen om fritt behandlingsvalg og «sørge-for-ansvaret».

Hvis det er store forskjeller i behandlingstilbudet mener Befring argumentet «vi prioriterer våre egne» ikke holder.

– Da har man ikke oppfylt forpliktelsene man har både i henhold til EU og andre internasjonale organisasjoner, sier Befring.

Hele mennesket

Da Marianne Finstad ble pasient ved Modum Bad i 2016, var ikke nåløyet så trangt.

– Jeg tenkte litt naivt at jeg skulle inn og bli frisk på en-to-tre. Men det ble en lang prosess med hard jobbing.

Lofotværingen, som selv jobber i helsevesenet, mener nøkkelen til sin egen bedring ligger i at hun kom raskt til behandling.

Og at behandlinga ble utført av de hun mener er de beste.

Et sted som ga henne som pasient trygghet. En klinikk som har drevet med behandling av komplekse traumelidelser i årevis. Og som har drevet mye med forskning.

– På Modum Bad fokuserte de ikke bare på den syke delen, men hele mennesket. Det var fysisk aktivitet og tid til refleksjon. Modum er veldig spesielt.

Viktige verktøy

– Den røde løperen ble rullet ut for meg. Jeg trodde det var sånn for alle i psykiatrien. At de fikk den beste hjelpen. Det de trenger.

Hun reagerer på at helsehjelp skal være så spesielt ut fra hvor du bor i landet. At postnumre skal bestemme. Og at ventetida skal være så lang.

Jeg tviler på at jeg hadde vært i jobb og hatt en familie rundt meg. I perioder var jeg suicidal. Det å få rask hjelp gjorde at jeg kom tidligere ut i arbeid. Det har hatt stor betydning for min familie.

I dag har lofotværingen det bra.

Selvfølgelig har jeg dager som ikke er helt gode. Men jeg har lært hvordan jeg skal takle det.

Har du et tips?

Har du synspunkter om denne saken, eller kanskje et tips fra ditt eget møte med helsevesenet? Da hører jeg gjerne fra deg!