Spiste hele Fjordveien

I helga ble hele veitraséen lagt ut som kake i den nye Coop-butikken på Storjord, bakt av entusiaster blant bygdefolket.

Fjordveien i Beiarn som kake

POPULÆR AKSJON: Hele traséen til Fjordveien som kake - i nybytikken på Storjord.

Foto: Rita Frantzen

Ann Rita Nybostad

LEDER: Ann Rita Nybostad i styret for Prosjekt Fjordveien, her sammen med beiarværing og kunstner Kurt Edvin Hansen.

Foto: Tone Staude

Beiarværingene gir seg ikke før de får Fjordveien. Om de så skal spise den!

Det har de da også gjort!

-Og vi har tenkt å gjøre flere stunt i tiden som kommer, sier Anne Rita Nybostad i styret for Prosjekt Fjordveien.

Folkekrav

Kommunestyret har samlet seg om Fjordveien, som har blitt et folkekrav i Beiarn kommune i Nordland. Og Nybostad merker økt interesse for prosjektet, blant annet i form 600 medlemmer på Facebook for aksjonsgruppa.

Kaka til aksjonsgruppa, som veitrasé, ble 10 meter lang, dekket med melis i asfaltfarge, og med ei gul midtstripe hele strekningen, i smakfull melis.

-Den slo godt an, forteller Nybostad, -og den smakte også, etter fortæringa å bedømme. Og etter at ordføreren høytidelig hadde klippet over snora.

Nær halvert kjøretid til Bodø!

Den planlagte nye veien vil redusere kjøretiden fra kommunesenteret Moldjord til Bodø fra to timer ned til henimot en time.

-Fjordveien vil dessuten gi oss helårsforbindelse. I dag er bygda isolert når veien over fjellet er stengt. Sånn kan vi ikke ha det, hvis vi skal ha næringsutvikling her i kommunen. Beiarn trenger nye impulser, fastslår Nybostad

Langs hele Beiarfjorden

Fjordveien er planlagt som en forlengelse av fylkesvei 813 i Beiarn, gjennom tunnel og inn til Beiarfjorden, videre langs fjorden og til Evjen, hvoretter en bilist på tur fra Beiarn snart kan svinge inn på fylkesvei 17.

Innpå 800 millioner?

Det er snakk om en ny veitrasé på i alt 15 kilometer. En god del av planarbeidet er gjort, traseen er tegnet, og for noen år siden ble det hele beregnet til å koste 390 millioner kroner.

Logo Fjordveien

LOGO: Prosjektet har også sin egen logo.

-Beløpet har nok økt mye siden da, kanskje doblet seg. Men tiden er overmoden. Dette er et 100 år gammelt veikrav, sier Nybostad.

-Avgjørelsen ligger hos fylkespolitikerne. Det er de som kan løfte Fjordveien frem til Nasjonal Vegplan. Det er da også de som er adressat for vår virksomhet, sier hun.