Spedbarn ble grovt mishandlet – ingen straffes

Tvil om hvem som påførte spedbarnet skader er årsaken til frifinnelse, mener statsadvokaten. Nå er det opp til riksadvokaten om saken ankes til lagmansretten.

Rettsak babyvold

Rettens aktører samlet i saken hvor en mor og stefar stod tiltalt for vold mot et spedbarn som de hadde omsorgen for.

Foto: John Inge Johansen / NRK

En mor og en stefar er frifunnet for grov mishandling mot et spedbarn som de begge hadde omsorg for, begge de to har hele veien nektet straffskyld. Rettssaken var oppe til behandling i Lofoten tingrett før jul. I den ferske dommen frifinnes begge to for forholdet.

Statsadvokat Erik Thronæs sier at tvilen om hvem som har påført spedbarnet skadene førte til frifinnelse i saken.

I dommen fra Lofoten tingrett går det fram at retten utelukker at utenforstående personer som har hatt tilsyn med barnet i perioder kan ha påført skadene.

Vil det si at retten mener at det er en av de to tiltalte, eller begge som har påført spedbarnet skadene?

Statsadvokat Erik Thronæs

Erik Thronæs mener frifinnelsen kom på bakgrunn av at det ikke kan bevises hvem som har påført spedbarnet skadene.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Slik påtalemyndigheten vurderer tingrettens dom legger vel tingretten dét til grunn, at det ikke kan være noen andre. Det skal da bevises hvem? og det har ikke retten klart å finne bevis for, sier Thronæs til NRK.

Barnet ble akuttplassert i et beredskapshjem tidlig i saken. Morens forsvarer, Kristin Fagerheim Harmmervik sier til Avisa Nordland at den biologiske faren overtok omsorgen i etterkant.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Hammervik.

– Spesiell og krevende sak

Statsadvokaten sier videre at det i spørsmålet om passiv medvirkning fra rettens side er vanskelig å si sikkert hva den ene eller den andre parten hadde kjennskap til.

– Og da ble det en frifinnelse i saken.

Videre skriver de at det kun er én av de to tiltalte eller begge som kan ha skadet barnet, men at dette i seg selv ikke er nok til å domfelle en eller begge tiltalte for gjerningen. Skadene omfatter flere brudd i ribbein, armer og bein.

Thronæs sier at saken er spesiell og vanskelig, og at den har vært krevende bevismessig.

– Det er utfordrende med tanke på at man har et lite spedbarn som ikke er i stand til å fortelle hva som har skjedd, og det er heller ikke vitner til det som er påstått å skal ha skjedd, sier Thronæs og vektlegger at slike saker er vanskelige å både etterforske og å føre for retten.

Uenig med statsadvokaten og tingretten

Stefarens forsvarer, Tor Haug sier at den tiltalte opplever dommen som en lettelse.

Tor Haug

Stefarens forsvarer Tor Haug, sier de tar det til etterretning om det kommer en anke, men at de går inn med samme innstilling på at begge de to skal frifinnes.

Foto: Gisle Forland / NRK

Forsvareren er uenig med både statadvokat Erik Thronæs og Lofoten tingrett i at det ikke kan være noen andre enn de to tiltalte som skal ha påført skadene på barnet.

– Det vi som forsvarere ikke er helt enige i, er at det må være en av de to tiltalte som har begått handlingene. Vi mener at det kan være alternative personer som kunne ha gjort ting.

– Finnes ikke grunnlag for annet enn frifinnelse

Tidligere har kvinnens advokat, Kristin Hammervik uttalt at tvilen er til stede i saken og at hennes klient derfor må frifinnes.

– Jeg har lagt ned påstand om frifinnelse, det finnes ikke grunnlag for noe annet. Det er andre som har vært sammen med barnet alene, og dermed kunne vært i posisjon til å skade barnet, uttalte hun tidligere til NRK.