Vil ha mor og stefar i fengsel for grov vold mot spedbarn

Aktor ber om fengsel i ett år og ni måneder for grov mishandling mot et spedbarn som mor og stefar hadde omsorgen for. Begge nekter straffskyld.

Rettsak babyvold

Rettens aktører samlet i saken der en mor og stefar står tiltalt for vold mot et spedbarn som de hadde omsorgen for.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Statsadvokat Erik Thronæs

Statsadvokat Erik Thronæs ber om ett år og ni måneders fengsel for paret.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Dette har vært en veldig krevende sak å jobbe med, sier aktor Erik Thronæs til NRK. Han mener dette er en spesiell sak.

Hendelsene skal ha skjedd høsten 2014, men saken ble henlagt av riksadvokaten for senere å bli gjenopptatt etter at nye spor i etterforskningen kom opp.

– Det dreier seg om en mor og en stefar som er anklaget for å ha utøvet vold, enten direkte eller indirekte ved ikke å gripe inn. Begge risikerer en streng straff dersom retten kommer fram til at de er skyldige.

Ingen vitner

– Det er ingen vitner. Slike forhold skjer gjerne innenfor husets fire vegger, og den fornærmede er et spedbarn.

Påtalemyndigheten mener at dette må dreie seg om tre enkeltstående hendelser.

– Det er svært sjelden at mødre, fedre og steforeldre har et bevisst ønske om å skade barnet de har omsorg for. Det som er klassisk er at volden begås i et øyeblikks frustrasjon, man klarer for eksempel ikke å roe barnet, samtidig som en selv kanskje er trøtt og sliten, sa Thronæs i prosedyren.

Krever frifinnelse

Ingen av de tiltalte har noen formening om hvordan skadene skal ha oppstått. De nekter straffskyld, og forsvarerne har trukket fram alternative forklaringer.

Blant annet at skadene kan ha oppstått allerede i fødsel eller som en del av en sykdom, at det er hendelige uhell som ligger bak, eller at barnet har påført seg skadene selv.

Kvinnens forsvarer, Kristin Hammervik, mener at tvilen er til stede og at hennes klient derfor må frifinnes.

Kristin Hammervik

Kvinnens forsvarer, Kristin Hammervik, mener hennes klient må frifinnes.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Jeg har lagt ned påstand om frifinnelse, det finnes ikke grunnlag for noe annet. Min klient har ikke noen forklaring på hvordan skadene skal ha skjedd, men har delt sine tanker i retten om hva som kan være årsaker.

– Det er andre personer som har vært sammen med barnet, alene, og dermed kunne vært i posisjon til å kunne skade ham, påpeker Hammervik.

– Totalt uakseptabelt

Thor Haug

Thor Haug representerer stefaren, og lav vekt på manglende bevis.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Saken avsluttes i dag, og stefaren forsvares av advokat Tor Haug som la vekt på manglende bevisførsel fra politiets side:

– Det foreligger ingen bevis som kan dømme de to tiltalte. Min klient har ingen forklaring, fordi han ikke vet hvordan skadene har oppstått. Det ligger ingen bevis i saken som tilsier at de er skyldige.

Bevis skal være objektive holdepunkter – ikke spekulasjoner eller hva man tror – og her har vi få holdepunkter, avslutter Haug.