NRK Meny
Normal

Samfunnet har spart milliarder på å hindre ulykker som denne

Ikke siden 1947 har så få mistet livet i trafikken som i fjor. Færre ulykker sparer ikke bare enkeltmennesker for store lidelser, men også samfunnet for milliarder av kroner. For Veronika Ormåsen ble livet aldri det samme etter en ulykke for femten år siden.

Veronica Ormåsen på sykehuset

Veronika Ormåsen fra Fauske ble hardt skadd i en trafikkulykke i år 2000. Samme år led over 1200 personer i Norge samme skjebne. I fjor var det tilsvarende tallet for hardt skadde i trafikken litt over 600.

Foto: Privat

Bodø, 8.november 2000: Temperaturen ligger rundt seks grader og sola skinner så vidt gjennom skylaget denne onsdagen. 25 år gamle Veronika Ormåsen setter seg i bilen for å kjøre hjem til Fauske etter et oppdrag i Bodø. Hun jobber som salgsmedarbeider ved dagligvarebutikker.

Det skal bare vært en helt vanlig kjøretur. I stedet blir livet hennes forandret i løpet av sekunder.

En varebil i motsatt kjørebane. Front mot front. Alt går så fort.

22 brudd i kroppen, knust kjeve, punkterte lunger, hodeskader, avrevet muskulatur og sener.

– Jeg satt fastklemt i bilen i 70 minutter før brannvesenet klarte å skjære meg løs. Førersiden av bilen var helt sammenklemt, så det er utrolig at jeg i det hele tatt fikk plass der, forteller Ormåsen om ulykkesdagen for femten år siden.

Veronica Ormåsen

Samme ettermiddag som ulykken inntreffer, flys 25-åringen med ambulansefly til Tromsø.

Foto: privat

Ble ufør

Hun hadde kjørt der mange ganger før. Men denne milde novemberdagen er hun på feil sted, til feil tid.

Hun fraktes med ambulansefly til Tromsø samme dag og legges i koma for at hodeskaden ikke skal forverres. Familien varsles, og sitter ved sykesenga og holder henne i hånda.

– Legene sa at hvis jeg hadde hatt en liten skade til, så er det ikke sikkert jeg hadde overlevd.

I dag er hun 100 prosent ufør og fortsatt har hun vondt hver eneste dag.

– Noen dager er tyngre enn andre, men jeg har lært meg å leve med det. Det er bare sånn det er.

Veronica Ormåsen

Veronika Ormåsen er glad for å høre at antallet skadde og drepte i trafikken går ned. Selv er hun ufør etter en trafikkulykke for femten år siden.

Foto: Lars-Bjorn Martinsen

Færre ulykker de siste årene

I år 2000, samme året som 25-åringen fra Fauske i Nordland ble alvorlig skadd i trafikkulykken på E6 utenfor Bodø, er det 1264 personer i Norge som lider samme skjebne. I fjor var tilsvarende tall 611.

Når det gjelder antallet drepte i trafikken i samme tidsperiode, er antallet halvert. I 2000 ble 341 personer drept i trafikken, mens det i fjor var 123 personer som mistet livet, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Det er veldig gledelig at antallet ulykker går ned. Det er mange som har jobbet målrettet over flere år for å redusere ulykkestallene, sier Trond Harborg, trafikksikkerhetskoordinator ved Statens Vegvesen, Region Nord.

Han sier det er flere tiltak som har bidratt til å få ned antallet ulykker på norske veier.

– Det er et resultat av utbedringer på veinettet, informasjonskampanjer, tryggere biler og fotobokser.

Han sier fart og ulykker ofte henger sammen og at fotobokser har vist seg å være et effektivt middel for å hindre villmannskjøring.

– Det er et rimelig og effektivt tiltak, som vi ser fungerer godt.

Sparer samfunnet for milliarder

Nedgangen i antallet drepte i trafikken, skjermer ikke bare enkeltmennesker for sorg og lidelser, men sparer også samfunnet for milliarder av kroner.

Beregninger fra Transportøkonomisk institutt viser nemlig at en person drept i trafikken, koster samfunnet 35,3 millioner kroner. En person som blir hardt skadd, koster 12,4 millioner.

– Det er flere komponenter som fører til disse kostnadene. Det er snakk om medisinske utgifter, administrasjon knyttet til forsikring og trygd, eventuell rettssak og at vedkommende ikke kan delta i samfunnet og bidra til verdiskapningen, sier Harborg.

Statens Vegvesen region nord har beregnet at ulykkene på nordnorske veier i fjor kostet samfunnet litt over 1,3 miliarder, mot over tre milliarder i 2008. Harborg sier de bruker tallene for å vise politikerne som bevilger penger til samferdselsformål, hva samfunnet kan spare på å hindre at trafikkulykker skjer.

– Det er store summer som kan spares, i tillegg til å redusere de menneskelige lidelsene.

Fylkesråd for samferdsel, nestleder – Willfred Nordlund (Sp)

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Willfred Nordlund, er glad for at ulykkestallene går ned, men sier enkeltindivider hver eneste dag må ta de rette valgene, for å nå nullvisjonen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Vil nå nullvisjonen

Under en trafikksikkerhetskonferanse i Bodø fredag, har både ofre, pårørende, politikere og fagfolk vært samlet for å få antallet trafikkulykker ytterligere ned.

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Willfred Nordlund, er leder for trafikksikkerhetsutvalget i fylket. Han sier det har vært en dag med mange sterke inntrykk.

– Vi er kommet et stykke på vei, men vi er nødt til å drive holdningsskapende arbeid, for vi har ingen å miste. Det er jo når man minst venter det, at det faktisk kan skje.

Han sier at politikerne er opptatt av å nå nullvisjonen, med ingen skadde eller drepte i trafikken, men at økte bevilgninger ikke er nok alene.

– Vi er avhengig av at hvert enkelt individ gjør de riktige valgene, hvis vi skal nå nullvisjonen.

Glad for å høre at antall trafikkulykker går ned

Tilbake på Fauske blar Veronika Ormåsen i fotoalbumet fra tiden på sykehuset.

– Det gjør fortsatt vondt å se dette. Det er en hel måned av livet mitt jeg ikke husker. Jeg tenker også på familien min som måtte oppleve dette.

Til alt hell klarte Ormåsen å komme tilbake til hverdagen, selv om hun i dag er ufør som følge av ulykken.

– Jeg kan ikke gjøre for mye, og ikke for lite. Ulykken kommer alltid til å prege meg.

Hun sier det særlig var to ting som gjorde at hun overlevde.

– Sikkerhetsbeltet reddet meg, i tillegg til at de første som kom på skadestedet kunne førstehjelp og klarte å hindre at jeg mistet for mye blod.

I mai vil Statistisk sentralbyrå presentere den endelige oversikten over antallet skadde og drepte i trafikken, men foreløpig ligger tallet på 123 drepte i 2015. Det er det laveste antallet trafikkdrepte siden 1947. Da ble 90 personer drept, men det var til gjengjeld langt færre biler på veiene.

Ormåsen sier det gjør godt å høre at det går den rette veien.

– Det er jeg veldig glad for å høre. Jo færre trafikkulykker, jo bedre. Drømmen er jo at man skal klare å nå nullvisjonen. Kanskje kan det gå hvis folk er litt mer forsiktige og oppmerksomme i trafikken. Det er håpet.