NRK Meny
Normal

Trafikkforsker: - Uklokt å bruke penger på midtrekkverk

Selv om midtrekkverk hindrer flest dødsulykker på veiene, mener forsker Rune Elvik ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) det er uklokt å bruke masse penger på dette.

Midtdeler på E6, Skogn i Levanger

– GODT, MEN DYRT TILTAK: – Midtrekkverk er et godt, men veldig dyrt trafikksikkerhetstiltak, mener forsker ved Transportøkonomisk institutt, Rune Elvik.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

I stedet vil han kombinere ulike veitiltak som han mener er billigere og like effektivt.

Elvik, som har tre doktorgrader innen fagfeltet trafikksikkerhetsforskning, mener ulike interessegrupper vinner fram med sine krav, uten at det ligger en samferdselsøkonomisk gevinst i andre enden. I en kronikk i TØIs magasin Samferdsel kritiserer han bruken av midtdelere.

– Midtrekkverk er et godt, men veldig dyrt trafikksikkerhetstiltak. Særlig når vi vet det at finnes billigere tiltak som gir samme effekt og som kommer flere trafikanter til gode, sier TØI-forskeren til NRK.

Vil ha flere veier med midtrabatt

Lavere fart, rumlefelt, fotobokser

Selv om han er enig i at midtrekkverk er mest effektivt mot frontkollisjoner, ser han for seg tre virkemidler som samlet vil øke sikkerhet på norske veier. Og som koster vesentlig mindre.

– Hvis vi kombinerer forsterket midtoppmerking i form av rumlefelt som gir lyd og vekker deg opp, med nedsatt fartsgrense og fotobokser, så får vi omtrent samme effekt som midtrekkverk, mener trafikkforskeren.

Romlefelt kombinert med nedsatt fart og fotobokser vil gi omtrent samme effekt som midtrekkverk

Forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI), Rune Elvik
Rune Elvik

Forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI), Rune Elvik.

Foto: NRK

Han viser til at Sverige har satset tungt på midtrekkverk, men at veistandarden der er annerledes og ikke uten videre kan overføres til norske forhold.

– Problemet er at de aller fleste av de norske veiene er for smale. Hvis vi skal ha tre felt må veien først utvides, og det koster veldig mye, sier Rune Elvik.

Se video:

Midtdeler E6 i Øyer

Flere ulykkesbelastede strekninger har fått midtrekkverk for å unngå frontkollisjoner.

Foto: Lars Kristian Skjetne / NRK

– Eliminerer ni av ti dødsulykker

Leder i foreningen «Nei til frontkollisjoner», Geirr Tangstad-Holdal, mistet tre av sine nærmeste i en frontkollisjon på stamveien E39 i Rogaland i 2006. Han er uenig i trafikkforskerens konklusjoner.

 Geirr Tangstad-Holdal

Leder i foreningen «Nei til frontkollisjoner», Geirr Tangstad-Holdal

– Tall fra Vegdirektoratet viser at 50 prosent av alle utforkjøringer skjer til venstre for føreren. Midtrekkverk og møtefrie veier eliminerer opp imot 90 prosent av alle dødsulykker, sier Tangstad-Holdal.

Han mener norske veimyndigheter må bruke pengene mer fornuftig.

Midtrekkverk og møtefrie veier eliminerer opp imot 90 prosent av alle dødsulykker

Leder i foreningen «Nei til frontkollisjoner», Geirr Tangstad-Holdal

– Vi bygger gamle typer veier som svenskene sluttet med på 50-60-tallet, smale 1+1 veier. Vi må bygge brede nok veier så vi kan få midtrekkverk på strekninger som vil kunne bli ulykkesbelastet i fremtiden, mener han.

Kjøretøy som styrer selv

Som leder av «Nei til frontkollisjoner» er han både skuffet og sint over trafikkforskerens utspill.

– Det er absurd at vi skal måles i kroner og øre. Det er ikke så mye som skal til for at man mister livet hvis man kommer over i feil kjørefelt. Derfor må vi bygge trygge møtefrie veier, sier Geirr Tangstad-Holdal.

Trafikkforsker Rune Elvik mener den teknologiske utviklingen vil tvinge fem nye løsninger.

– Utviklingen går fort. Vi kan lett tenke oss at vi de neste fem til ti år ikke vil ha behov for midtrekkverk fordi kjøretøyene vil holde seg i sitt felt uansett. En del biler har allerede i dag kjørefeltholder som kan hindre møteulykker, påpeker Elvik.

Midtdeler på E6 i Steinkjer

– LITE SOM SKAL TIL: – Det er ikke så mye som skal til for at man mister livet hvis man kommer over i feil kjørefelt, sier Leder for «Nei til frontkollisjoner», Geirr Tangstad-Holdal.

Foto: Mette Moslet Kjesbu / NRK
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger