Hopp til innhold

Krever obduksjon av alle som dør i trafikkulykker

Motorførernes Avholdsforbund (MA) vil ha på plass en lovhjemmel i veitrafikkloven for rettsmedisinsk obduksjon av alle som dør i trafikkulykker.

Obduksjonssal Rettsmedisinsk institutt

Kun hver tredje som dør i trafikken blir i dag obdusert. MA vil at alle skal obduseres.

Foto: Helge Carlsen / NRK

I dag blir det kun utført obduksjon hvis ulykken kan få rettslige følger, men dersom flere blir obdusert vil man få klarere svar på hvorfor det skjer dødsulykker, mener MA – tidligere Motorførernes Avholdsforbund.

– Vi krever nå en lovhjemmel for rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

1 av 3 obduseres

Overlege på rettsmedisinsk avdeling hos Folkehelseinstituttet (FHI), Arne Stray-Pedersen, mener en obduksjon av folk som dør i trafikken kan gi svar som ikke en åstedsgransking kan gi.

Arne Stray-Pedersen

Rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen sier de finner mye informasjon, som kan være relevant for å forstå hva som har skjedd.

Foto: Ketil Kern / NRK

– Det er veldig ofte vi finner ut ting ved obduksjonsbordet som vi mener har vesentlig betydning for å forstå hva som har skjedd i ulykken, sier Stray-Pedersen.

I 2014 omkom 149 personer på norske veier, og hvert år blir om lag en tredjedel av dem som dør i trafikken obdusert.

– Dersom man får på plass en ordning hvor alle omkomne blir undersøkt, vil vi kunne bruke informasjonen til å forebygge dødsfall, sier Stray-Pedersen.

Da vil det bli enklere å forstå om de som omkommer har fått et illebefinnende, kjørte i rus eller om de valgte å ta sitte eget liv.

Venter rapport

Det er nå snart to år siden at Statens vegvesen, Havarikommisjonen og andre organisasjoner etterlyste obduksjon av alle omkomne i trafikken.

Nå vil altså MA få en fortgang på prosessen, men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen venter fortsatt på en ulykkesrapport.

– Jeg er enig i at dette er viktig, og derfor er vi positive til det. I fjor vår satte vi ned et utvalg som begynte å gjennomgå ulykkesrapportene og systemet rundt det. De vil levere sin rapport ganske snart, og da vil vi også få fortgang på de politiske prosessene, sier han.

AKTUELT NÅ