NRK Meny

SP vil bevare sykehus i Nordland

I dag avgir Stortingets helse – og omsorgskomite Nasjonal helse- og sykehusplan. Senterpartiet foreslår å opprettholde akuttkirurgien i Narvik og på Gravdal. Senterpartiet støtter Den Norske Legeforenings anbefaling om at akuttfunksjoner forutsetter døgnkontinuerlig beredskap innen indremedisin, kirurgi og anestesi, med tilgang til radiologi og laboratorietjenester. Dette minstekravet til akuttfunksjoner mener Senterpartiet skal gjelde for alle sykehus og ingen fødeavdelinger skal legges ned.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.