Søskenpar saksøker Tysfjord for 16 millioner: – Kommunen visste at de levde i et skadelig hjem

To kvinner, som i dag er i 30-årene, hevder de vokste opp i et hjem med omfattende omsorgssvikt uten at barnevernet grep inn og hentet dem ut. Nå må kommunen møte i retten.

Tysfjord kommune

Dette er den andre erstatningssaken som er reist mot kommunen i den såkalte Tysfjord-saken, som startet da elleve kvinner og menn sto fram i VG sommeren 2016 delte sine overgrepshistorier.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Det er andre gangen i år at Tysfjord kommune får et millionsøksmål av denne typen mot seg. Rettssaken kommer kun måneder etter at kommunen ble frikjent i en annen sak i lagmannsretten.

To kvinner i 30-årene krever nå kommunen for til sammen 16 millioner kroner for at de ikke grep inn og hentet søstrene ut av det de hevder er et hjem med omfattende omsorgssvikt.

– I denne saken har vi god dokumentasjon på at instanser og kommunen visste om at disse jentene levde i et skadelig oppvekstmiljø, uten at det ble gjort nok, sier kvinnenes advokat Sicilie Kanebog.

  • Klikk deg inn på tidslinjen for å lese mer om Tysfjord-komplekset.

Krever 16 millioner kroner

Rettssaken starter 15. november, og det er satt av syv dager til saken.

Advokat Sicilie Kanebog

Advokat Sicilie Kanebog representerer de to kvinnene som saksøker Tysfjord kommune.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Advokat Kanebog mener kommunen og barnevernet har opptrådt svært passivt i saken. Søstrene ber om åtte millioner kroner hver i erstatning fra kommunen.

– De har bare satt inn stadig nye hjelpetiltak i hjemmet, men uten at disse har ført til noen bedring for jentene, hevder Kanebog.

Advokaten sier at de tiltak som er blitt satt, i svært liten grad har blitt fulgt opp av hjemmet. Blant annet ble det satt inn en helsesøster som tidvis var ukentlig, og senere månedlig, innom for å gi veiledning i hjemmet.

Men hun skal ha sagt at mor ikke var mulig å veilede, og avsluttet dermed aktivitetene etter kort tid, da det ikke hadde noen effekt.

Det skal også ha blitt ordnet med gratis barnehageplass og skyss til jentene, men ifølge Kanebog benyttet familien seg i liten grad av disse tiltakene, uten at kommunen fant grunnlag for å foreta videre oppfølging av familien.

– Ingen grunn til å bebreide kommunen

Advokat Roald Angell representerer Tysfjord kommune i saken. Han omtaler saken som trist, men hevder det ikke er grunnlag for å holde kommunen erstatningsansvarlig i saken.

– Det er ingen i kommunen som i forbindelse med saksøkernes oppvekst, har opptrådt uaktsomt eller erstatningsbetingende, sier Angell.

Roald Angell

Advokat Roald Angell representerer Tysfjord kommune i saken.

Foto: ANDREAS NILSEN TRYGSTAD / NRK

Han sier at barnevernet har vært inne med til dels tunge tiltak, og at også skole og andre instanser har vært inne med tiltak.

Ifølge Angell er tiltakene advokat Kanebog tar opp, kun noen av mange tiltak som er blitt satt inn i hjemmet.

– Etter mitt syn er det ikke forhold ved kommunens oppfølging som er årsaken til saksøkernes problemer i dag, sier Angell.

– Kvinnenes advokat hevder kommunen kjente til familiens utfordringer allerede fra første barn ble født?

– Derfor fulgte også kommunen svært tidlig opp, særlig fra helsesøster, men barnehagetiltak og fra barnevernets side, svarer Angell.