Hopp til innhold

Kommune får millionbot etter graving ved dam

Gravingen til kommunen førte til at dammen i Sortland holdt på å kollapse i 2017. Først nå, fire år senere, har kommunen fått sin endelige straff.

Storvatnet ved Sortland sentrum

Storvatnet i Sortland kommune er drikkevannskilden til Sortland. Rundt 50 husstander kunne blitt berørt, om demningen hadde bristet sommeren 2017.

Foto: Google Maps

Sortland kommune har fått en bot på 1,2 millioner kroner fra Olje- og energidepartementet.

Grunnen er at en graving i en dam i 2017, som kunne fått fatale konsekvenser for dem som bodde i nærheten.

– Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages videre, så det tar vi til etterretning, sier enhetsleder kommunalteknikk i Sortland kommune, Kato Lund, til NRK.

Det var Bladet Vesterålen som først omtalte saken.

Storvatnet

Gravearbeidet ved dammen i 2017. Du kan se hvor kort avstand det er mellom vannet og arbeiderne. Hullet ble etter hvert fylt igjen, og faren avverget.

Foto: Sverre Idar Lakså/Bladet Vesterålen

Nær ved å utløse flodbølge

I 2017 måtte Sortland kommune tette vannledningen som gikk fra Storvatnet og ned til innbyggerne i byen. Storvatnet er kommunens hovedkilde til drikkevann.

Til slutt pågikk gravearbeidet inne i selve jorddammen, som da skilte rundt 1,5 millioner kubikk vann og bebyggelsen nedenfor.

Tilfeldigheter gjorde at en person varslet NVE, som igjen fikk varslet politi, Fylkesmannen og kommunens ledelse.

Dette førte til at 50 husstander ble evakuert, og det ble straks iverksatt tiltak for å fylle igjen hullet som ble gravd inn i dammen.

I verste fall kunne et brudd i dammen ført til en flodbølge som ville fått fatale følger for dem som bodde i nærheten.

Sortland kommune fikk først en bot på 1,5 millioner kroner fra NVE, men ved å klage vedtaket inn, håpet de på at det ville bli omgjort.

– Vi tenkte jo at NVE kanskje hadde overvurdert alvorligheten litt. Vi har jo selvfølgelig erkjent de faktiske forholdene, men det var noen vurderinger vi ikke var helt enig i. Hvis ikke det ble omgjort, så er behandlingstid noe vi har pekt på i klagen vår. Så vi må være fornøyd for at vi har fått redusert den.

Sikring av demningen

Her har dammen blitt sikret etter at gravetabben ble gjort i 2017.

Foto: Kari Skeie / NRK

Ny dam koster flere titalls millioner

Det var først sagt at kommunen ble pålagt å bygge en ny dam. Det riktige var at kommunen skulle ivareta sikkerheten til dammen.

Som midlertidig tiltak har de derfor tappet ned vannet og laget en stor åpning i dammen.

– Vi har prosjektert en ny betongdam, som egentlig er klar for å lyses ut på anbud. Men vi har erfart at tilsiget av vann kanskje ikke er så stabilt. Derfor utsetter vi byggingen til vi har funnet ut om Storvatnet er den beste drikkevannskilden.

Sortland vurderer nå Storvatnet, Lilandsvannet, Holandsvannet og Trolldalsvannet som hovedkilde til drikkevann i kommunen.

Hva som skjer videre vil bestemmes i revidering av hovedplan for vann, som skal være klart i løpet av 2021.

En bygging av ny dam, vil koste flere titalls millioner, og det betaler de som bruker vannet i kommunen.

– Vi anslår at det vil koste rundt 15–25 millioner kroner å bygge, og det vil på sikt finansieres over vanngebyret til abonnentene våre. Spørsmålet er hvor stort dette gebyret blir, og om vi har råd til det, avslutter Lund.