Hopp til innhold

Snøugle og krykkje på rødliste for truede arter: – En god nyhet

Krykkjen og snøugla havnet nylig på den globale rødlisten over truede arter. Nedgangen på verdensbasis bekymrer ornitologene, men gir også håp for å bedre bevare artene.

Snøugle

Snøugla og krykkja er to norske arter vi har i den norske faunaen. Begge er i dag rødlistet globalt.

Foto: Karl-Otto Jacobsen, Norsk institutt for naturforskning

Nedgang i bestandene for krykkje og snøugle både innenlands og globalt, har gjort at artene nå er finne på den globale IUCN-rødlisten over truede arter. Skal vi tro ornitologene er det både positivt og negativt.

Magne Myklebust

Informasjonskonsulent Magne Myklebust i Norsk Ornitologisk Forening.

Foto: Norsk Ornitologisk Forening

– Det er en nedgang i den globale bestanden av begge artene, som er så stor at kriteriene tilsier at de havner i denne sårbar-kategorien, sier Magne Myklebust i Norsk Ornitologisk Forening.

Begge fuglene står på den nasjonale rødlisten fra før. Ornitologen sier en global rødlisting vil medføre et større fokus på forvaltningen av de to artene også internasjonalt, som er positivt for artenes fremtid.

– Men det som er interessant med krykkjen, er at tilstanden for denne fuglen også sier noe om tilstanden i havet. For eksempel gjelder dette i tilgangen på fisk, som er noe også vi lever av, sier han.

Krykkje

Krykkjen er snarlik ei fiskemåke, men skiller seg blant annet ved de svart-tuppede vingene, og de hekker også i større kolonier.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Krykkjen er til forveksling lik fiskemåken, men er i større grad avhengig av mattilfanget som finnes i sjøen.

– Både overfiske og klimaendringer har negativ effekt for krykkjen. Den finner rett og slett ikke nok mat i hekketiden til å holde ungene i live til flyvedyktig alder, sier Myklebust.

Kraftig nedgang i snøuglebestand

Det er påvist en kraftig nedgang i bestanden av snøugle i Nord-Amerika. Kunnskap om arten er bedre enn her til lands når det kommer til dette, men Myklebust mener det er nærliggende å tenke seg en lignende utvikling også i Europa.

– Årsaken til nedgangen i bestanden er blant annet klimaendringer med økt avsmelting av snø og is. Dette påvirker igjen tilgangen på smågnagere, som er hovednæringskilden for den hvitkledde ugla, sier Myklebust.

Har arbeidet for rødlisting

Frem til nå har arten vært regnet som livskraftig etter IUCNs rødliste, men nå er også denne rødlistet og oppført som en truet art.

– Vi har et nasjonalt prosjekt for snøuglen. Det norske nasjonale snøugleprosjektet har vært en viktig faktor for å få snøuglen med på den globale rødlisten.

Myklebust tror at det vil bli økt fokus på forvaltningen av artene, når de nå kommer på lista.

– Vi håper på en global tiltaksplan, slik at man kan ta bedre vare på disse artene. Jeg tror det blir et økt fokus på forvaltningen når disse nå også er på den globale rødlisten, avslutter Myklebust.

Norsk Ornitologisk Forening har ledet arbeidet i den internasjonale snøugle-arbeidsgruppen (ISOWG). Det norske snøugleprosjektets arbeid og innspill har vært avgjørende for at snøugla nå er på den globale rødlista, skriver de på sine nettsider.