Hopp til innhold

Slik blir nye E6 gjennom Sørfold

Statens vegvesen anbefaler at det bygges helt ny E6 gjennom Sørfold i Nordland til en prislapp på mellom 7–9 milliarder kroner.

Megården Den nye vegen blir kortere enn dagens E6. Blant annet kuttes flere kilometer ved å legge en

Megården Den nye vegen blir kortere enn dagens E6. Blant annet kuttes flere kilometer ved å legge en bru fra Megården over Tørfjorden.

Foto: Statens vegvesen

Dermed oppfylles kravene til tunnelsikring, samtidig som vegen får moderne standard og E6 mellom Fauske og Narvik blir 25 minutter kortere, skriver Statens vegvesen.

I dag mottok samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Konseptvalgutredningen (KVU) for E6 mellom Fauske og Mørsvikbotn.

Ministeren fornøyd

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener at ny E6 vil gi positive ringvirkninger for næringslivet i Fauske og Narvik er.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

– Det er fornuftig å se på en helt nye trase. Det vil være meningsløst å ruste opp de gamle tunnelene når man ikke er fornøyd med trasevalget, sier statsråden til NRK.

Regnestykket til Statens vegvesen viser at dette veiprosjektet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

– E6 er hovedlivsnerven mellom nord og sør. En opprusting vil gi yrkessjåførene en bedre hverdag, trafikksikkerheten øke og reisetiden reduseres. Alt dette vil på sikt gi økt vekst i regionen, tror Solvik-Olsen.

Bakgrunnen for utredningen er at tunnelene på strekningen ikke lenger oppfyller EUs sikkerhetskrav. I tillegg er framkommeligheten dårlig, på grunn av smale tunneler og mange stigninger.

Ny E6 i Sørfold: Ny bru over Leirfjorden

Bru over Leirfjorden er et av de mest aktuelle alternativene for ny E6 gjennom Sørfold, går det fram av Statens vegvesens foreløpige gjennomgang.

Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen anbefaler altså at det bygges helt nye tunneler, og at også resten av vegstrekningen kortes inn og bygges ut til høyere standard. Dermed blir det tilrettelagt for 90 kilometers hastighet på denne delen av E6. Avstanden mellom Fauske og Mørsvikbotn vil bli 64 kilometer, mot dagens 75 kilometer.

Parallelt planlegges videre utvikling av E6 fra Mørsvikbotn og nordover til Ballangen. Med forslagene som er vedtatt for denne strekningen, vil reisetida mellom Fauske og Narvik kunne reduseres fra 4,5 til 3,5 timer.

Ny trasé

Statens vegvesen har vurdert tre alternative traseer. Det ene alternativet innebærer utbygging av nye tunneler nokså parallelt med dagens veg.

Alternativet som Statens vegvesen anbefaler, følger dagens trasé på den første delen av strekningen. Deretter krysses Leirfjorden med en 860 meter lang bru før vegen fortsetter langs den gamle E6-traseen gjennom Bonådalen.

Et tredje alternativ med en 17 kilometer lang tunnel fra Nordfjorden til Sørfjordmo er også vurdert, men den faglige vurderingen er at en slik lang tunnel er mer sårbar for stengninger og vil gi en dårligere reiseopplevelse.

Samtlige tre alternativer er beregnet å koste mellom 7 og 9 milliarder kroner. Byggestart kan tidligst skje i 2018.

Statens vegvesen har vedtatt å gå videre med tre hovedalternativer for framtidig E6 gjennom Sørfold.

Jørn Sørvik viste i september i fjor frem Statens vegvesen sine alternativer for E6 i Sørfold.

Bli med inn i en av 500 norske tunneler som ikke tilfredstiller EUs krav. Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6

Sjåfør Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6