NRK Meny
Normal

Skyr fiskerifag

Til tross for rekordomsetning i fiskerinæringen skyr ungdom utdanningen. Ingen lokkemiddel virker, sier fagfolk.

I år er det til sammen bare rundt 400 søkere til alle utdanningsinstitusjonene i landet.

Høgskolen i Bodø får omtrent 50 av disse, og avdelingsdirektør Geir Mikkelsen ved fiskeri- og naturfag er urolig.

- Det er altfor lite. Det burde iallefall vært dobbelt så mange. Vi ville da ha hatt et bedre grunnlag. Det er få, det er bekymringsverdig. Det er synd at ungdom ikke ser de fantastiske mulighetene som fiskeri- og havbruksnæringen representerer. 

Gode penger 

Trass i at det går så det suser i næringen, strømmer ikke akkurat ungdom til studiene. Mikkelsen sier det har vært en jevn nedgang i søkertallene de siste årene. Samtidig har folk som Kjell Inge Røkke og Jon Fredriksen tjent sine formuer i bransjen.

-  Det er veldig mange som tjener gode penger på å jobbe i fiskeri- og havbruksnæringen. Det er skapt både mange millionærer og milliardærer.

Fremtidsmuligheter 

En av de som ser mulighetene er den kanadiske master-studenten Natascha Hynes.

-  Jeg synes det er interessant og det er gode fremtidsmuligheter. Om jeg hadde blitt tilbydd jobb, ville jeg definitivt jobbet i Norge.

Myter 

Mikkelsen tar selv kritikk på vegne av næringen.

-  Vi sitter på et vis i samme båt, både næringen og utdanningsinstitusjonene, så vi må i fellesskap bli flinkere til å løfte frem budskapet. Vi har ikke det klare svaret på hvorfor ungdommen ikke vil. Vi er litt redd for at det er litt myter rundt fiskeri- og havbruksnæringen fortsatt, at yrket er preget av tunge løft og kalde båter. Men det er et bilde som ikke er reellt.