NRK Meny
Normal

Skal granske massevaksinering

Var det var riktig av helsemyndighetene å anbefale massevaksinasjon med Pandemrix?

Vaksine mot svineinfluensa

MASSEVAKSINE: Helsemyndighetene anbefalte i fjor høst hele befolkningen å vaksinere seg mot svineinfluensa – også spedbarn og gravide etter tolvte svangerskapsuke.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Den store evalueringsrapporten etter svineinfluensaen vil ikke gi svar på om det var riktig av helsemyndighetene å anbefale massevaksinasjon med Pandemrix.

– For meg er det en selvfølge at vår håndtering av pandemien skal evalueres grundig, slo helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) fast i januar.

Nå viser det seg at den brede gjennomgangen hun overlot til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ikke vil gi svar på om det var riktig av helsemyndighetene å anbefale massevaksinasjon. NTB kjenner til at heller ikke valget av Pandemrix som vaksine vil bli vurdert i evalueringsrapporten som legges fram i oktober. De siste dagene har det vært spekulert på om vaksinen har alvorlige bivirkninger som fra før ikke har vært kjent.

– DSB unnlater å ta tak i to av de viktigste spørsmålene, sier KrFs Hans Olav Syversen.

– Ny gjennomgang

KrF-representanten mener evalueringen av norske myndigheter burde ha vært satt ut til eksterne granskere. Han håper nå Riksrevisjonen vil ta tak i saken, noe han også har slått til lyd for tidligere.

– Spørsmålet om det var nødvendig å ty til massevaksinasjon og om Pandemrix i så fall var riktig vaksine, er ikke blitt mindre viktige etter at det ble avklart at flere av ekspertene internasjonalt var tilknyttet legemiddelindustrien, sier Syversen, som til daglig møter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Seniorrådgiver Erik Thomassen i DSB leder evalueringsarbeidet. Han sier det faller utenfor mandatet å komme med en vurdering av massevaksinasjonsstrategien og bruken av Pandemrix som vaksine.

– Vi ser på prosessen rundt anbefalingen av massevaksinasjon, men det er ikke vår rolle som direktorat å overprøve politiske beslutninger. Vi ser heller ikke på bivirkningene av vaksinen. Vi tar ikke opp medisinskfaglige problemstillinger, sier han.

Ifølge Thomassen er hovedjobben å dra lærdommer av det som skjedde i de hektiske månedene i fjor da oppmerksomheten om pandemien var på sitt største.

– Vi ser først og fremst på selve håndteringen av pandemien, blant annet hvordan kommunikasjonsflyten forløp rent praktisk mellom sentrale og lokale helsemyndigheter, sier han.

Følges opp

– Anbefalingen om massevaksinasjon ble gitt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet etter råd fra blant annet WHO og EUs smittevernbyrå ECDC, sier statssekretær Ragnhild Mathisen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet.

Hun sier DSBs oppdrag blant annet er å gå igjennom myndighetenes valg av strategier og virkemidler under svineinfluensaen.

– Vaksinasjon var, sammen med generelle hygieneråd og antiviral behandling, hovedstrategiene i arbeidet mot pandemien.

Mathisen legger til at det var Folkehelseinstituttet som avgjorde at Pandemrix var vaksinen som skulle brukes.

– Sammen med Statens legemiddelverk blir det gjort en fortløpende kartlegging, vurdering og oppfølging av vaksinen og eventuelle bivirkninger, slik det også blir gjort i blant annet Sverige og i store deler av Europa, sier hun.

For KrF er det ikke nok at statlige etater som Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket og DSB evaluerer influensaresponsen og de råd som ble gitt allmennheten.

– Gjennomgangen hadde hatt større verdi om den var helt uavhengig og ikke utført av etater som ligger under regjeringen, mener Syversen.