NRK Meny
Normal

Skal granske massevaksinering

Var det var riktig av helsemyndighetene å anbefale massevaksinasjon med Pandemrix?

Vaksine mot svineinfluensa

MASSEVAKSINE: Helsemyndighetene anbefalte i fjor høst hele befolkningen å vaksinere seg mot svineinfluensa – også spedbarn og gravide etter tolvte svangerskapsuke.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Den store evalueringsrapporten etter svineinfluensaen vil ikke gi svar på om det var riktig av helsemyndighetene å anbefale massevaksinasjon med Pandemrix.

– For meg er det en selvfølge at vår håndtering av pandemien skal evalueres grundig, slo helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) fast i januar.

Nå viser det seg at den brede gjennomgangen hun overlot til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ikke vil gi svar på om det var riktig av helsemyndighetene å anbefale massevaksinasjon. NTB kjenner til at heller ikke valget av Pandemrix som vaksine vil bli vurdert i evalueringsrapporten som legges fram i oktober. De siste dagene har det vært spekulert på om vaksinen har alvorlige bivirkninger som fra før ikke har vært kjent.

– DSB unnlater å ta tak i to av de viktigste spørsmålene, sier KrFs Hans Olav Syversen.

– Ny gjennomgang

KrF-representanten mener evalueringen av norske myndigheter burde ha vært satt ut til eksterne granskere. Han håper nå Riksrevisjonen vil ta tak i saken, noe han også har slått til lyd for tidligere.

– Spørsmålet om det var nødvendig å ty til massevaksinasjon og om Pandemrix i så fall var riktig vaksine, er ikke blitt mindre viktige etter at det ble avklart at flere av ekspertene internasjonalt var tilknyttet legemiddelindustrien, sier Syversen, som til daglig møter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Seniorrådgiver Erik Thomassen i DSB leder evalueringsarbeidet. Han sier det faller utenfor mandatet å komme med en vurdering av massevaksinasjonsstrategien og bruken av Pandemrix som vaksine.

– Vi ser på prosessen rundt anbefalingen av massevaksinasjon, men det er ikke vår rolle som direktorat å overprøve politiske beslutninger. Vi ser heller ikke på bivirkningene av vaksinen. Vi tar ikke opp medisinskfaglige problemstillinger, sier han.

Ifølge Thomassen er hovedjobben å dra lærdommer av det som skjedde i de hektiske månedene i fjor da oppmerksomheten om pandemien var på sitt største.

– Vi ser først og fremst på selve håndteringen av pandemien, blant annet hvordan kommunikasjonsflyten forløp rent praktisk mellom sentrale og lokale helsemyndigheter, sier han.

Følges opp

– Anbefalingen om massevaksinasjon ble gitt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet etter råd fra blant annet WHO og EUs smittevernbyrå ECDC, sier statssekretær Ragnhild Mathisen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet.

Hun sier DSBs oppdrag blant annet er å gå igjennom myndighetenes valg av strategier og virkemidler under svineinfluensaen.

– Vaksinasjon var, sammen med generelle hygieneråd og antiviral behandling, hovedstrategiene i arbeidet mot pandemien.

Mathisen legger til at det var Folkehelseinstituttet som avgjorde at Pandemrix var vaksinen som skulle brukes.

– Sammen med Statens legemiddelverk blir det gjort en fortløpende kartlegging, vurdering og oppfølging av vaksinen og eventuelle bivirkninger, slik det også blir gjort i blant annet Sverige og i store deler av Europa, sier hun.

For KrF er det ikke nok at statlige etater som Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket og DSB evaluerer influensaresponsen og de råd som ble gitt allmennheten.

– Gjennomgangen hadde hatt større verdi om den var helt uavhengig og ikke utført av etater som ligger under regjeringen, mener Syversen.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Surfer Shannon Ainslie blir jaget av spekkhoggere som forveksler han med sel, skal vi tro forskerne.
I tredje episode av Stortvildet må Erna Solberg tegne Jonas Gahr Støre. KrF må debattere som SV og motsatt. Hvem vinner debatten?