Seismikk-kravene stiger

100 fiskere krever 16 millioner kroner i erstatning. Så langt er 36 av søknadene behandlet.

Demonstrasjoner mot seismikk

Seismikkskytingen utenfor Lofoten og Vesterålen møtte sterke protester i fjor. Nå øker erstatningskravene fra fiskerne.

Foto: Jens Kyed / NRK

Seismikkskytingen utenfor Lofoten og Vesterålen i fjor sommer har fått 93 fiskere til å kreve til sammen 16 millioner kroner i erstatning.

Tallene er ventet å stige:

- Vi mottar søknader hele tiden, sier sekretær for
erstatningsnemnda i Fiskeridirektoratet Sarah Fagertun Eggereide
til Stavanger Aftenblad.

Så langt er 36 av søknadene behandlet og utbetalinger på 1,9 millioner kroner er vedtatt.

Kravene settes fram etter at fiskerne ble utestengt fra feltene
mens seismikkskytingen pågikk. Fiskerne hevder også at skytingen
skremte fisken slik at fangstene ble mindre enn normalt.

Les: Fisken skremmes bort

Strid i retten

Bellona og Kystfiskarlaget gikk i fjor til retten med krav om at seismikkskytingen utenfor Lofoten og Vesterålen måtte stoppe.

Oslo byfogdembete avgjorde at Oljedirektoratet fikk fortsette med seismikkundersøkelsene, selv uten tillatelse fra Statens forurensningstilsyn (SFT).

Tidligere har Norges Fiskarlag lidd samme tap i namsretten med kravet.

Bellona og Kystfiskarlaget, som saksøkte Oljedirektoratet, mente at retten med denne avgjørelsen lot oljevirksomhet gå foran hensynet til fiske og miljø.

Skyter mot havbunnen

Seismikk brukes i søk etter olje, ved at det fra skip skytes med luftkanoner mot havbunnen. Signalene som reflekteres brukes til å kartlegge mulige oljeforekomster.

I forslaget til statsbudsjett vil regjeringa gi 200 millioner kroner til seismikkundersøkelser.